cursus: ‘Associatieve economie - visie en praktijk’

Details
Zondag 29 maart 2020 tussen 18:30 en 22:00
Afgelopen
Celebesstraat
Nijmegen, Nederland

O.l.v. Luuk Humblet en Mia Stockman

De vrijemarkteconomie, die nog bijna overal wordt toegepast, is gebaseerd op twee pijlers: winstbejag en concurrentie. Maar in de 21 ste eeuw horen deze principes niet meer thuis; ze zijn achterhaald, voorbijgestreefd, uitgediend. Problemen in de wereld die onopgelost blijven zoals bijv. armoede en financiële crises, ecologische crises laten ons dat duidelijk zien.

Associatieve economie is een nieuwe vorm, toegesneden op de mensen van vandaag en de wereld van morgen.

Een greep uit de behandelde thema’s:

  • de rol en de plaats van de economie in de samenleving
  • de Sociale Hoofdwet als basisprincipe voor een gezonde economie
  • de noodzaak van associaties om in de economie evenwicht te scheppen
  • concurrentie of samenwerking - broederstrijd of broederschap?
  • de drie geldkwaliteiten en hun toepassing in de praktijk
  • de rol en de taak van de consumenten in een eigentijdse economie
  • inkomensvorming en prijsvorming
  • naar een harmonische relatie tussen landbouw en economie
  • wordt economie een wegwijzer naar wereldvrede?

Voor wie?   Voor iedereen!

Omdat wij mensen allemaal zelf deel uitmaken van de economie, kan eenieder baat hebben bij een heldere visie. Hoe meer mensen willen meedenken over en meewerken aan een nieuwe, efficiënte en menswaardige vorm van handel en economie, hoe beter dat is voor ons allemaal.

Er is geen specifieke voorkennis nodig op het gebied van economie.

De cursus bestaat uit twee blokken van drie bijeenkomsten.                                                             Eerste blok: 29, 30 en 31 maart.                                                                                                              Tweede blok: 26, 27 en 28 april

Deelnemerskosten: € 100,- (voor de hele cursus)                                                                                    Vrije school, De Meander, Celebesstraat 12, Nijmegen                                                                                                              www.wegwijzerantroposofie.nl


Voor wie
Volwassenen
Waarover
Kunst / cultuur
Wat
Workshop, cursus
Over de organisator
Els van Dongen
Els heeft nog niets over zichzelf geschreven.