Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Nieuws:

Wereldwijde temperatuurstijging in Kwakkenberg al in 2019 tot staan gebracht

Mariken de Groot
9 december 2018 , 617x gelezen

Bewonersinitiatief start eigen buurtkerncentrale 

De wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden wordt al volgend jaar in Kwakkenberg tot staan gebracht. Hiermee voldoet de villawijk als eerste in Nederland aan het Klimaatakkoord. Dat zeggen leden van het bewonersinitiatief Kernsplitsing Kwakkenberg die hiertoe starten met een eigen buurtkerncentrale. 

Om klimaatverandering tegen te gaan wil ook villawijk Kwakkenberg in 2030 de helft minder broeikasgassen (CO2) uitstoten dan in 1990. Als alle buurten in de wereld dit doen dan blijft de wereldwijde temperatuurstijging onder de twee graden. 

“Een buurtkerncentrale is hiertoe verreweg de beste aanpak” zegt Gerard van Bokhoven, oprichter van de bewonersgroep "Kernsplitsing Kwakkenberg". De groep is gesprekspartner voor de gemeente, Liander en de World Nuclear Association. “Het is natuurlijk hartstikke fijn dat we steeds meer zonnepanelen in onze wijk zien. Maar als er geen zon is dan moeten we nu terugvallen op CO2 uitstoters als kolen- of gascentrales. En dan kunnen we als Kwakkenberg dat klimaatakkoord wel op onze buik schrijven. Bij het opwekken van kernenergie komt geen CO2 vrij en is dus een prima energiebron.”

Beschikbaar voor de massa
De technologie voor lokale, kleinschalige kernsplitsing is sinds kort beschikbaar voor de massa via een doe-het-zelf pakket.  Wim van ‘t Eind, werktuigkundige uit Borssele adviseert de bewonersgroep. “In de basis is de buurtkerncentrale net een kleine stoommachine. Splijtende uraniumkernen zorgen voor warmte waarmee water wordt verhit tot stoom. Die stoom drijft een turbine-generator aan die elektriciteit levert aan de villa’s in Kwakkenberg. De hete stoom koelen we met het zwemwater uit het Erica Terpstrabad en het koelwater hergebruiken we voor de besproeiing van onze gazons.”

De initiatiefgroep denkt aan een kleine kerncentrale van 25 Megawatt die past in het elektriciteitshuisje aan Kwakkenbergweg. Dit is voldoende voor de stroombehoefte tijdens bewolkte dagen, om alle Tesla’s op te laden en privé-bubbelbaden te verwarmen.

Terugtrekkende overheid
De overheid trok zich al eerder terug in het sociale domein, de openbare ruimte en nu ook op energiegebied. Wat vindt de gemeente van het bewonersinitiatief? “We juichen bewonersinitiatieven als Kernsplitsing Kwakkenberg van harte toe” aldus één van de wethouders. “We vertrouwen inwoners ook met het onderhoud van groenstroken, dus waarom ook niet met kernsplitsing? Zeker als ze hiermee problemen oplossen waar we als overheid al 50 jaar mee worstelen.” 

Diederik Samsom, voorzitter Sectortafel Gebouwde omgeving bij het Klimaatakoord, zal op 1 Mei 2019 de eerste buurtkerncentrale in Nederland feestelijk doorknippen.

Reacties

Maarten 27 december 2018
Prachtig nieuws. Alleen niet super-origineel. Nijmegen gaat nucleair, en wel op het oude terrein van de energiecentrale ten westen van Nijmegen, aan de Waal (handig voor koelwater), zie https://twitter.com/TMeetup024/status/1060916523517263872
Peter 15 december 2018
Ik heb nog wat neutronenkorrels liggen, misschien willen ze die wel voor een radioactief prijsje overnemen.
Bekijk meer nieuws in de buurt »