Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Moord in de Vlindertuin deel 5 (2019)De rust onder de Vlindertuin werd zowel overdag als 's nachts verstoord door een voormalig werkneemster van de nabijgelegen COOP(1): 3x per minuut; 180x per uur en 1440x per dag werd tegen de klant gezegd: 'KOOPZEGELS; HANDDOEKENZEGELS!!!!! Als je dan b.v. 200 dagen per jaar werkt, heb je al 288.000x koopzegels(2); handdoekenzegels gezegd. Probeer dat maar eens uit je systeem te krijgen. Jopius c.s. waren ten einde raad. Telkens als ze de slaap te pakken hadden, werd de nachtrust wreed verstoord door hard nachtelijk geschreeuw: 'KOOPZEGELS; HANDDOEKENZEGELS!!!! Primus Jopius en zijn discipelen kwamen in spoedzitting bijeen. Jopius zei: 'Dit kan zo niet langer. Hic et nunc(3) moeten maatregelen getroffen worden'. De volgende dag zat de voormalige werkneemster van de COOP met het hoofd naar beneden en de benen gespreid in het water van de vijver in de Vlindertuin. Haar laatste woorden waren:'KOOPZ.......'(4). Wie heeft het gedaan?: 'NOMEN NESCIO!!!!'(5). 

(1) 

(2)(3)Hier en nu

(4) (5)de naam is onbekend