Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Plantsoen Jezuïetenlaan op de schopOp zaterdag 14 april a.s. vanaf 9:00 uur gaan enkele bewoners van de Jezuïetenlaan met behulp van René Jongen (Vakopzichter Groen en Evenementenbegeleider in de Parken van de Gemeente Nijmegen), en zijn team het plantsoen tegenover de nummers 13-19 beplanten met gevarieerde planten en struiken.

Al vele jaren wilde de aanplant niet groeien van wege de arme grond en de vele stenen die er terecht waren gekomen van de opgravingen die destijds op het huidige terrein van Cannabae plaats vonden.

In december 2017 zijn alle struiken die er nog stonden door de Dar weggehaald en bleef er voor enige tijd een kale vlakte over. Daar gaat op  zaterdag 14 april dus verandering in komen. Voordat er kan worden aangeplant zal de Dar onder toeziend oog van de heer René Jongen al eerder een flinke laag aarde met stenen verwijderen en zal de onderliggende laag worden omgeploegd. Hierna zal er nieuwe en zwarte aarde worden aangebracht.

Het is de bedoeling dat een groepje aanwonenden dit plantsoen gaan verzorgen in het kader van de 'participatiesamenleving'.