Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Een nieuwe toekomst voor het schippersinternaat (2010)Een nieuwe ouderentoekomst voor schippersinternaat De Sterreschans

Met de komst deze zomer van een nieuwe bouwploeg,en vooral nieuwe sloten op de hekken, is de herbestemming van het voormalig schipppersinternaat tot woonzorgvoorziening bezegeld. Zelfs voor de exploitant van het complex op de Ubbergseveldweg, met wie we een afspraak hebben, is het nog even wennen,de oude sleutels passen echt niet meer.
Gelukkig kunnen we uiteindelijk toch een kijkje nemen op de bouwplaats en ons laten informeren over de plannen.

door Anna Bakker en Eric Hendriks (foto's)

Het vroegere internaat heeft door de eeuwen heen al veel gebruikers gekend.
Het gebouw dat in 1927 was ontworpen door de architect H.A. Pothoven herbergde van oorsprong de leerlingen van kweekschool De Klokkenberg. Een veranderend regionaal studiebeleid zorgde in de zestiger jaren voor een dalend aantal interne leerlingen waardoor de exploitatie niet meer rendabel was. Gelukkig waren daar de schipperskinderen die juist langer naar school moesten door de invoering van de algemene leerplichtwet en dus behoefte hadden aan een vaste plek aan wal. Vanaf 1969 is het pand als schippersinternaat in gebruik geweest, in latere jaren gecombineerd met opvang van kinderen door de KION. Sinds 2001 was het voormalig internaat vervolgens in handen van bouwbedrijf Heijmans en projectontwikkelaar van Bekkum; een lange periode van leegstand volgt, enkele malen onderbroken door een bezetting van krakers en antikrakers. Momenteel is het pand bezit van de firma Roelofs & Haase, die naast eigenaar zowel de projectontwikkelaar en aannemer is.

We maken een rondgang door het gebouw dat nu in de steigers staat. De schade als gevolg van leegstand en het achterwege blijven van onderhoud is nog duidelijk zichtbaar. Vooral de kozijnen en balustrades aan de buitenzijde zijn op veel plaatsen vermolmd, veel ruiten en dakpannen zijn gesneuveld, goten zijn kapot.
Het is een raadsel hoe dit bouwwerk met zijn prachtige beeldbepalende architectuur zo aan het verloederen kon raken. Het Wijkcomité Oost trok zich de deplorabele staat hiervan aan en heeft er bij de gemeente Nijmegen de laatste jaren herhaaldelijk op aangedrongen, om dit gemeentelijk monument daadwerkelijk te gaan beschermen. Of de oorzaak nu lag bij de bestemmingsplanwijziging,
de bezwaarprocedure van de achterbuurman, of de twijfel rond de economische haalbaarheid van het plan, volgens de buurtbewoners treft de krakers geen enkele blaam, juist zij hebben het pand wél in bescherming genomen en hebben erger voorkomen.

We lopen verder door het pand. Op sommige plekken zijn de werkzaamheden op slopershoogte, maar boven in de nok van het gebouw begint het er hoopvol uit te zien. Grote delen van de dakconstructie worden vernieuwd, ruimtes worden heringedeeld. Van bovenuit bezien we ook de ontwikkeling van het achtergebied,op de stuwwal. De graafwerkzaamheden voor de parkeerkelder zijn in volle gang en de flauwe contouren van daar waar straks in de tuin twee appartementengebouwen zullen verrijzen worden zichtbaar.

Dit is de prijs die wordt betaald om de intensieve restauratie, renovatie en herbestemming van de Sterreschans mogelijk te maken, aldus de exploitant, de heer Miedema van Domus Magnus, de organisatie die de woonzorg gaat aanbieden in dit pand.
De exploitant met wie we praten is sinds zes jaar bezig woonzorgcomplexen voor ouderen op te richten door het hele land. Hij richt zich daarbij op monumentale, sfeervolle locaties waarin volwaardig wooncomfort op een erg hoog, vijf sterren, niveau komt te staan. Het idee is een om een omgeving te bieden waarin het uitgangspunt is de keuzevrijheid om je leven en ruimte te blijven indelen naar eigen inzicht en vertrouwde levensstijl tot het laatste moment. Daarnaast mag de nieuwe bewoner zich verheugen op een uitgebreid scala aan diensten en zorg. Een restaurant,aanbod van een diversiteit aan activiteiten, waarin de bewoners voor een groot deel de invulling aangeven. Huisconcerten zullen net als in de andere zorgcomplexen van Domus Magnus een wekelijks terugkerend onderdeel zijn.
Op het gebied van zorg zal naast de interne voorziening een samenwerking worden aangegaan met zorgpartijen uit de buurt. Sowieso verwacht de organisatie op zoek te gaan naar zo'n zeventig mensen personeel om hier te werken in de toekomst.

De exploitant richt zich niet op de minste, de doelgroep is, jawel, gemiddeld 80 plus,en ook zullen zij beschikken over een aardig pensioen. De huurders zullen aanzienlijke woonservicekosten per maand inbrengen, wat begint bij een bedrag van 3250 euro per maand. Alle zorg die het huis verder aanbiedt zal voortkomen uit het regulier zorgbudget van de bewoners.

Het oude internaatgebouw zal 28 appartementen gaan herbergen, de twee nieuwe gebouwen aan de achterzijde leveren 16 appartementen op. Het gaat dan om appartementen voor een of twee personen met zo'n gemiddeld vloeroppervlak van 80 m2.Alle appartementen hebben een flinke woonkamer met keuken, minimaal één slaapkamer en een badkamer. Verder mag verwacht worden dat de woningen volledig zijn aangepast op de ouder wordende en minder mobiele mens.
Ondanks het feit dat de deuren ook open staan voor mensen met bijvoorbeeld geheugenproblematiek zal er geen sprake zijn van gesloten gebieden. Juist het bieden van een vertrouwde huiselijke omgeving moet dat ondervangen. Ervaringen in de andere vestigingen sterken de heer Miedema in die overtuiging.
Sfeerbepalende elementen uit het interieur zoals het specifieke tegelwerk en de mooie trappartijen zullen daaraan bijdragen en dus ook opgeknapt en behouden blijven.

We wandelen weer naar buiten. De gevel, inclusief de herkenbare koperen klokkentoren, staat uitgebreid beschreven bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Hier aan deze zijde zijn dus weinig veranderingen te verwachten.

Het hek gaat weer op slot. Morgenochtend om zeven uur zal de bouwploeg zich weer melden. De bewoners van het naastgelegen RIBW pand kunnen er inmiddels over meepraten. En het zal zo nog een tijd doorgaan, de verwachting is dat volgend jaar oktober de eerste bewoners hun intrek zullen nemen.

www.wijkcomiteoost.nl
www.domusmagnus.com