Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Ronald
11 februari 2019

Stille Herdenking V1 bominslag Waterkwartier 18 februariNijmegen, 11 februari 2019

Maandag 18 februari a.s. is het 74 jaar geleden dat op dehoek Biezenstraat – Waterstraat bij kloostergemeenschap De Bron van de ZustersClarissen een Duitse V1 bom insloeg. Hierbij kwamen vier burgers om het levenkwamen en vele anderen raakten gewond in de 26 weggevaagde of zwaar beschadigdewoningen. In 2010 werd door de nabestaanden onder grote publieke belangstellingeen plaquette onthult ter herinnering aan de slachtoffers. 

Er vindt maandag 18 februaria.s. een stille herdenking aan de slachtoffers plaats, waarbij er vooreenieder gelegenheid is om op eigen wijze hierbij stil testaan. Er zijn enkele korte toespraken, waarna een minuut stilte wordtgehouden. Vervolgens is er gelegenheid om bloemen of kransen te leggen bij deplaquette aan de Biezenstraat in de tuin van kloostergemeenschap De Bron van deZusters Clarissen. De herdenking begint 18 februari om 10.00 uur aan dezijde van de Biezenstraat. 

In 2020 is het 75 jaar geleden datde V1 bominslag plaatsvond en zal er een grote herdenkingsbijeenkomst op 18februari worden georganiseerd. 

Comité herdenking V1 bominslag Waterkwartier