Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Vervolg bijeenkomst in het kader van de week tegen kindermishandelingVervolg bijeenkomst in het kader van de ‘week tegen kindermishandeling’

Thema van de week was dit jaar: ik maak het verschil

Op woensdag 21 november kwamen 7 mensen bijeen in Stip Oost om met elkaar in gesprek te gaan over: 

- Kan je het verschil maken voor een kind dat thuis mishandeld wordt?

- Kan je iets doen om kindermishandeling tegen te gaan?

- Wat is er nodig om kinderen en gezinnen die hulp te bieden, die nodig is om het geweld een halt toe te roepen?

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis, gemiddeld 71 geweldsincidenten hebben meegemaakt in het jaar voorafgaand aan de melding. Ook blijkt weer eens hoe traumatiserend geweld in huis is voor alle betrokkenen.

Hoe worden wij als professionals en als buurtbewoners alerter op signalen van kindermishandeling en bij wie kunnen we ‘te rade gaan’?

Alle 7 aanwezigen voelen zich zeer betrokken bij deze problematiek en willen graag elkaar inspireren om alert te zijn op kindermishandeling en elkaar te ondersteunen in ‘wat-kan-ik-doen’. De volgende bijeenkomst is op woensdag 9 januari van 10.00 tot 12.00 uur, locatie: Stip Oost.

Informatie over deze bijeenkomst en het vervolg is te verkrijgen bij Jeltje Immink (jeltjeimmink@gmail.com)

Wie zich uitgenodigd voelt om een steentje bij te dragen, is van harte welkom.