Menu

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
De Alpha is mijn nieuwe impuls…Toen ik in 2017 met mijn ziel onder de arm liep, kwam de Alpha cursus in de Maria Geboortekerk voor mij als een geschenk uit de hemel. De Alpha is een cursus over de zin van het leven en vragen die daaruit voortvloeien. Ik wilde er in eerste instantie niet aan beginnen, want ik dacht dat ik heel hard zou moeten studeren om examen te doen. Nee, ik hoefde geen examen te doen, maar ben wel geslaagd. Voor mijn doen ben ik toegelaten tot een niveau hoger. Ik ben veranderd, vanbinnen en vanbuiten. Het heeft mij letterlijk en figuurlijk gebracht waar ik nu sta. Deze cursus heeft een gezellige en vertrouwde karakter. Niets moet en bijna alles mag. Eigenlijk ben je degene die inhoud geeft aan deze cursus. Mijn persoonlijke groei is bevorderd, ik voel me herboren. Het is een cadeau, dat ik u ook gun en wie weet kunnen we straks onze ervaringen delen. Heeft u vragen en bent u benieuwd naar mijn verrijkende ervaringen met de Alpha, kom gerust woensdag 23 januari a.s. om 20.00 uur in de pastorie van de Maria Geboorte kerk aan de Berg en Dalseweg 40. Wij hopen u dan te mogen begroeten.
De rust onder de Vlindertuin werd zowel overdag als 's nachts verstoord door een voormalig werkneemster van de nabijgelegen COOP(1): 3x per minuut; 180x per uur en 1440x per dag werd tegen de klant gezegd: 'KOOPZEGELS; HANDDOEKENZEGELS!!!!! Als je dan b.v. 200 dagen per jaar werkt, heb je al 288.000x koopzegels(2); handdoekenzegels gezegd. Probeer dat maar eens uit je systeem te krijgen. Jopius c.s. waren ten einde raad. Telkens als ze de slaap te pakken hadden, werd de nachtrust wreed verstoord door hard nachtelijk geschreeuw: 'KOOPZEGELS; HANDDOEKENZEGELS!!!! Primus Jopius en zijn discipelen kwamen in spoedzitting bijeen. Jopius zei: 'Dit kan zo niet langer. Hic et nunc(3) moeten maatregelen getroffen worden'. De volgende dag zat de voormalige werkneemster van de COOP met het hoofd naar beneden en de benen gespreid in het water van de vijver in de Vlindertuin. Haar laatste woorden waren:'KOOPZ.......'(4). Wie heeft het gedaan?: 'NOMEN NESCIO!!!!'(5). (1) (2)(3)Hier en nu(4) (5)de naam is onbekend
Het beviel Primus Jopius en zijn discipelen wel bij fysioplus aan de Tooropstraat. Pas had hij in zijn onderaards verblijf aan de Hengstdalseweg een folder gelezen van het eerder genoemde fysioplus. Daarin werd een 2-tal cursussen aangeboden. De eerste werd verzorgd door Marcia-Lucretia en Salvio en had als thema: 'indoor (ijs)hockey'; de tweede door Titus en had als thema 'ultralopen naar Rome'. Tijdens zijn gang naar fysioplus over de brug van de rivier had Jopius weer een slechte dag en vloekte er stevig op los: 'Simius strabus (1), cunnus(2), ite in malam rem(3), mentula agricolae(4) en meretrix(5) passeerden de revue. Aangezien Jopius vroeger timmerman was geweest en in de klas had gezeten bij de vader van Jezus, een zekere Jozef (niet de natuurlijke vader), liet Marcia-Lucretia hem een houten hockeygoal(6) maken. Toen die eenmaal klaar was, moest Jopius in doel gaan staan en gaf Marcia-Lucretia instructies, terwijl Salvio schoot. 'Druk een punt' en 'laat die netten vibreren' kreeg hij ter stimulering van Marcia-Lucretia te horen. Jopius zei nog: 'Die Jezus schijnt over water te kunnen lopen. Het moet niet veel gekker worden!'. 'Hockey voetbal met een stokkie hahahaha.' Titus verzorgde de 2e cursus en was niet weggelegd voor watjes. Hij had als mantra: 'nihil volentibus arduum(7)'. De discipelen van Jopius, die het aandurfden, meldden zich voor deze cursus. Elke 100 km viel er echter een Romein(8) af zodat Titus op het laatst alleen in Rome aankwam. Daar werd hij opgewacht door Caesar(9), die verbaasd stond te kijken, omdat er verder geen Romeinse soldaten bij waren. Titus kreeg van Caesar een beker(10) en werd benoemd tot 'ereburger van Rome'. (1)=schele aap (2)=kut (3)=loop naar de hel (4)=boerenlul (5)=hoer(6)(7)=niets is te moeilijk voor hem/haar die wil(8)(9)(10)
Pagina's (1): 1