Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
Een gesprek met Ger van Hagen (wijkmanager) en Frank Hoogenboom (wijkbeheerder) Door Eric Hendriks en Anne-Marie Kirch Op een maandagochtend melden wij ons bij de receptie van het stadhuis voor onze afspraak met Ger van Hagen en Frank Hoogenboom. Ger van Hagen is de nieuwe wijkmanager Nijmegen Oost en Frank Hoogenboom is de nieuwe wijkbeheerder. Kortom, twee belangrijke contactpersonen voor onze wijk. "Je kunt niet iedereen tevreden stellen" Frank Hoogenboom is als wijkbeheerder Oost & Centrum verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte in de wijk. Frank: "Als er bijvoorbeeld bomen zijn die voor overlast zorgen, is het mijn taak om in actie te komen. Ik zorg ervoor dat problemen in de wijk op het gebied van de openbare ruimte worden aangepakt. Maar ik ben niet degene die je moet bellen bij een scheve stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal, daarvoor hebben wij de Bel en Herstellijn (024-3292329)". Ger van Hagen is als wijkmanager het eerste aanspreekpunt in Oost voor wijkbewoners die iets nieuws in de wijk willen realiseren. Ger: "Mensen met wensen of idee?´n kunnen mij benaderen, ik kan ervoor zorgen dat initiatieven uit de wijk in de meerjarenplannen van de gemeente worden meegenomen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan wensen van bewoners voor extra speelvoorzieningen in de wijk". Ger geeft eerlijk toe dat hij niet iedereen tevreden kan stellen. Soms moet ik ook doorgeven dat iets niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat er geen budget voor is". "Vertrouwen moet je winnen" Ger vindt het belangrijk om helder en transparant met de buurt te communiceren. "Het is belangrijk om vroegtijdig met de bewoners te spreken over zaken die spelen in de wijk. Vertrouwen moet je winnen. Ik wil een goed beeld krijgen van de problematiek voordat ik een wethouder ergens over kan adviseren". Ger kent Oost nog niet zo goed en gaat daarom de komende weken kennismaken met de mensen en de wijk zelf. "Op de fiets komt een wijk meer tot leven dan op papier". "Love seat" Ger en Frank werken veel samen met Fons Nieuwhof, de projectleider die Nijmegen Oost als zijn broekzak kent. In de praktijk blijkt dat de scheidingslijn tussen de wijkmanager en wijkbeheerder soms lastig is. Frank "We zitten op een 'love seat', tegen elkaar aan te schurken. We hebben veel overleg met elkaar. Beiden hebben we een "spin in het web" functie. Dagelijks worden we door collega's, bestuurders en bewoners aangesproken over actuele zaken in de wijk. Ik ben moeilijk telefonisch te bereiken, omdat ik zoveel mogelijk buiten in de wijk wil zijn. Wel kijk ik regelmatig in mijn mailbox. Ik heb soms wel 80 mailtjes op ?®?®n dag, die ik allemaal wil beantwoorden." Tegengestelde belangen? Is het niet lastig om te balanceren in het krachtenveld tussen bestuur, burger en organisatie? Ger: "Daarom is het belangrijk om vroegtijdig met elkaar te praten. We spreken met de politie, toezichthouders maar ook met vertegenwoordigers van buurtverenigingen (het buurtbeheeroverleg) over bijvoorbeeld handhaving in de wijk. Je maakt afspraken met elkaar en houdt elkaar op de hoogte over de voortgang van projecten. Ik heb liever dat er veel initiatieven uit de wijk komen zodat wij (de gemeente) gedwongen worden om keuzes te maken, dan dat er niets uit de bewoners wordt ingebracht. Dus kom maar op met goede initiatieven!". Ger neemt als wijkmanager van het centrum een hoop ervaring mee. Zijn speerpunt voor Oost is het stimuleren van de communicatie met de buurt, bijvoorbeeld door middel van een communicatieagenda en een (nog nieuw) op te richten adviesgroep. In zo'n adviesgroep kunnen vertegenwoordigers van buurtverenigingen hun verzoeken inbrengen. Toekomst? Wat nog ontbreekt, is een gemeentelijke visie op de toekomst van de wijk. Nijmegen Oost is een mooie wijk waar weinig in verandert, in tegenstelling tot andere wijken zoals Hatert. Ger heeft op dit moment nog geen visie over hoe de wijk er over tien jaar uit zal zien. Frank: "Wel worden er wijkbeheerplannen opgesteld waarin concrete maatregelen op kortere termijn beschreven staan. Jaarlijks hebben we een schouw (een route door de wijk) waarbij we de bewoners de mogelijkheid geven om hun visie op bijvoorbeeld het kappen van bomen te geven. Uiteindelijk adviseren wij de wijkwethouder (Hans van Hooft ) bij de totstandkoming van beleidsnota's". Frank heeft als eerste prioriteit op dit moment het aanpakken van de Schildersbuurt. In de Schildersbuurt staan zitkuilen die nauwelijks worden benut en die nodig gemoderniseerd moeten worden. De openbare ruimte is sleets geworden. Digitale ontwikkelingen Als wij eens polsen hoe de gemeente staat ten opzichte van de digitale ontwikkelingen op wijkniveau krijgen we een voorzichtig positief antwoord. Ger: "Zelf weet ik er niet veel van, maar wel weet ik dat er binnen de organisatie allerlei ontwikkelingen gaande zijn". Enthousiast vertellen wij over onze wijkwebsite en wijktv. (www.nijmegen-oost.nl) die goed bekeken wordt. Wellicht kunnen we in de toekomst nog wat voor elkaar betekenen? Wordt vervolgd. Contact Heeft u een goed initiatief of wilt u zich aanmelden voor een nog op te richten adviesgroep Oost? Stuur een mailtje naar Ger van Hagen (g.van.hagen@nijmegen.nl ) of Frank Hoogenboom (f.hoogenboom@nijmegen.nl). Bel en Herstellijn (024-3292329)
Pagina's (1): 1