Over www.marcvankempenfotografie.nl

Werk
Fotograaf
Meer informatie
Fotografie voor belangrijke momenten in uw leven. Momenten die u nooit wilt vergeten en waaraan u een mooie herinnering wilt overhouden. Op een natuurlijke, fijne en ontspannen manier samen uw beeld maken. Het is immers uw herinnering!! Verder over mijn vrije, artistieke werk enkele voorbeelden: MARC VAN KEMPEN (1966) begon zijn carrière als analoog fotograaf. Als autodidact met zijn vaders camera heeft hij zich ontwikkeld tot fotograaf die als toeschouwer de wereld gadeslaat en deze met kritische ondertoon weergeeft. Naast tragische ironie speelt humor ook een belangrijke rol in zijn wereldbeeld. Onder invloed van onder anderen Gerard Petrus Fieret, Sanne Sannes en Francesca Woodman raakte Van Kempen op het spoor van de zwart-wit-straatfotografie en emotieve fotografie die de nadruk legt op expressie en poses en verhaal. Het (straat)leven van de mens en zijn alledaagse cultuur komt in zijn foto’s duidelijk tot uitdrukking. Van Kempen wil een lans breken voor de analoge fotografie. Hij pleit voor het in stand houden van het ambacht van het vervaardigen van afdrukken in de natte doka. Van Kempen drukt zijn zwart-witfoto’s op gelatine zilverdruk af in zijn eigen doka. BEAUTIFUL ONCE De naakten van Van Kempen kenmerken een suggestief-erotische symboliek waarin natuurlijke eenvoud en schoonheid van verval treffend is weergegeven. Door middel van emotieve fotografie legt hij nadruk op expressie en poses. Zijn personages ademen tot in het kleinste detail zachtheid en rustige kracht uit, evenals een veelheid aan gevoelens: van hoop tot twijfel, van vertrouwen tot bangheid, van tederheid tot zelfverzekerdheid. Naakt maakt kwetsbaar en vraagt respect; respect voor mens en natuur is belangrijk en ook vanzelfsprekend. Vanuit deze overtuiging worden de naakten in een open verhaal geportretteerd, Van Kempen geeft de kijker slechts een kader. LEVENSSTADIA De kringloop van het leven: de opeenvolging van vrucht, eetbaar fruit/in volle bloei en afsterven fascineert Van Kempen en vormt een belangrijk thema in zijn werk. De tegenstelling van jeugd en ouderdom brengt Van Kempen tot uitdrukking door stilistische contrasten en verschillende realiteitsniveaus. Een jonge dromerige peer in serene houding wordt geplaatst tegenover een oude appel met een beschimmelde verlepte schil, die gebogen haar gezicht verbergt achter een hand en haar loshangende haren. De zuiverheid, onschuld en levenskracht wordt aldus geplaatst tegenover het verval en de schaamte van de vergankelijkheid. MOBILITEIT In de huidige maatschappij is iedereen 24/7 online en 24/7 bereikbaar. Verwacht de maatschappij dat van ons? Of kiezen wij daar zelf bewust of onbewust voor? Online zijn betekent offline zijn voor de directe omgeving. Alles in het hier en nu komt stil te liggen vanwege de volledige focus op de online wereld. Hebben we daardoor nog weinig oog voor wat om ons heen gebeurt? In deze serie van Van Kempen wordt mobiliteit uitgedrukt door middel van telefonerende of appende personages die vergezeld gaan van een voertuig. Hij verbeeldt daarmee stilstand: mensen die volledig opgaan in de online wereld en zich daarmee buitensluiten van de wereld om zich heen. Mensen die de realiteit daarmee lijken te negeren en ontsnappen aan de -soms troosteloze- omgeving. Zelfs een fotograaf wordt tegenwoordig niet meer als iets bijzonders ervaren. En deze kan daardoor ongehinderd de meest fantastische opnames maken. Vergelijk dat eens met 100, nee... 25 jaar geleden! HUMAN CLASSIC In zijn carrière als fotograaf legt Van Kempen intieme momenten, dicht op de huid, in grofkorrelige zwart-wit beelden vast. Door in deze foto’s een andere realiteit te scheppen, hoopt hij de beschouwer een moment te laten ervaren waarin hij zich in een andere eeuw bevindt. Hij grijpt terug naar de drie eenheden uit het classicisme: de eenheid van tijd, de eenheid van plaats en de eenheid van handeling. Gemeenschappelijke deler van elk kunstwerk is dat het aan de werkelijkheid is ontsproten. Wat je ziet is heel herkenbaar en toch ook weer niet. De onderwerpen zijn door hem op een bijzondere manier in beeld gebracht, allen in zwart-wit. Hij is in staat om in de moeilijkste omstandigheden met minimale middelen zijn onderwerpen tijdens een onvergetelijk moment vast te leggen. Uit zijn oeuvre spreekt een grote liefde voor de mens en een drang om de gedeelde menselijke ervaring vast te leggen. Geen enkel aspect van het leven laat hij daarbij onaangeraakt: hij zoomt in op drama maar toont ook veel humor en integriteit. “De kus” is een belangrijk werk uit deze serie, evenals de “Drie Nonnen“.

Pagina's