Over School 's Cool

Meer informatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die kinderen in de brugklas helpt met de overgang naar de middelbare school. Dit doen we door mentoren in te zetten.