Over COiL

Meer informatie
Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen bemiddelt tussen mensen in de samenleving en vrijwilligers, die gesprekken willen voeren over hun levensvragen; traint professionals en vrijwilligers; verzorgt samen met organisaties of zelfstandig bijeenkomsten over thema\'s die met levensvragen en zingeving te maken hebben; deelt expertise met andere organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen

Berichten van COiL