Maatschappij of initiatieven

Gekozen filters
  De Nijmeegse stadstuinen organiseren ieder jaar een Open Tuinendag. Maak dit jaar online een ronde langs prachtige Nijmeegse stadstuinen ...
  Leuke voetbalactiviteiten speciaal voor meiden10-17 jaar deze zomer bij SV Orion. Je kan meedoen met een hele meidenweek of een uurtje bi...
  De vlindertuin is altijd open .De ingang zit tegenover Hengstdalseweg 18. Elke 1e en 3e zaterdag van de maand zijn er tussen 10.00 en 12....
  een aantal buurtbewoners werkt onbetaald aan spreekuren voor informatie & advies en voor contact en ontmoeting Al sinds 1980 is duideli...
  Door teruglopende advertentie-inkomsten slinken de Wijkkrantreserves snel. Word ook Fan voor slechts €10 per jaar en dan kunnen onze vrij...
  de initiatiefgroep heeft vanaf 2010 geijverd de Broer/ , waarschijnlijk een aquaductdijk te visualiseren met een “monument “Dat is gelukt...
  De Werkgroep Geschiedenis houdt zich bezig met de geschiedenis van Nijmegen - Oost en is een werkgroep binnen het Wijkcomité Nijmegen -Oo...
  Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinne...
  Wij zijn een organisatie van bewoners die samen proberen om hun wijk te verduurzamen. Door energie te besparen, groen te planten, afval t...
  De Thiemeloods, een karakteristieke, multifunctionele plek voor eten & drinken, vergaderen, ontmoeten, werken, optredens, festiviteiten e...