Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Verbeteringen wijkwebsite

Uit een enquête die we eind 2018 hielden onder wijkbewoners en bezoekers van deze wijkwebsite bleek dat deze heel erg goed bezocht én gewaardeerd wordt. De positieve uitstraling, nieuws, verhalen en activiteiten uit onze wijk zorgen ervoor dat mensen Nijmegen-Oost beter kennen en zich meer thuis voelen. Ook gaven veel mensen aan dat ze best een kleine financiële bijdrage willen leveren aan de site.

Nu willen wij nijmegen-oost.nl nóg beter maken, zodat nog meer mensen zich thuis voelen. Wat willen we verbeteren?

Complete, actuele en aantrekkelijke inhoud
Dat willen we als eerste doen door te zorgen voor een complete, actuele en aantrekkelijke inhoud. Mensen vinden het leuk en handig om allerlei nieuwtjes te lezen over gebeurtenissen en ontwikkelingen. Er gebeurt heel veel! We willen dagelijks deze nieuwtjes op de site zetten of nieuwtjes uitlichten op de voorpagina.

Sociale Kaart
Op de site moet alles in Nijmegen-Oost te vinden zijn:  alle (sociale) voorzieningen, winkels, bedrijven, projecten en initiatieven.  Daarom starten we met een sociale kaart die we actueel gaan onderhouden.

Agenda
We willen ook dat alles, dat er te doen is in onze wijk, in de agenda staat en makkelijk te vinden is. Hiertoe willen we de agenda uitbreiden en makkelijker doorzoekbaar maken.

Elkaar helpen
Verder is ons doel dat mensen uit de wijk elkaar makkelijk kunnen vinden. Als ze ergens hulp bij nodig hebben, om spullen te ruilen of te verkopen.  Als je vrijwilligerswerk zoekt of aanbiedt. Maar ook om te zien wie er nog meer bij je in de buurt woont: wellicht kun je iets voor elkaar betekenen.  Om dit mogelijk te maken willen we met de 'Elkaar helpen' module hulpvraag- en aanbod en vrijwilligerswerk in de wijk zichtbaar gaan maken.

Gebruiksvriendelijke site
Om dit goed te gebruiken is een gebruiksvriendelijke site nodig. In de enquête noemden bezoekers dit als hun grootste knelpunt. Het ontwerp van de site dateert dan ook alweer uit 2015 en er is veel veranderd. Zo gebruikt nu de helft van de bezoekers de telefoon om de website te bezoeken. Daar is deze al deels op voorbereid maar nog niet klaar. In het tweede kwartaal willen deze nieuwe vormgeving uitbreiden naar de desktop. Hierin willen we het ook nóg makkelijker maken voor mensen om berichten op de site te zetten zodat er meer verhalen en berichten op komen.

Onderhoud
Daarnaast moet er nogal wat onderhoud verricht worden. De site dateert uit 2006 en er staan heel veel organisaties en mensen op die niet meer actief zijn in de wijk. Dit gaan we opschonen. Daarnaast staat er heel veel informatie versnipperd op (zoals berichten, buurtverhalen, buurtfoto's , buurtfilmpjes, buurtverbeteringen) waardoor het geheel onoverzichtelijk is geworden. Deze willen we beter organiseren en technisch samenvoegen. Ook staan er inmiddels duizenden foto's, filmpjes en pdf's op de site en als we niets doen wordt dit onbeheersbaar. De mechanismes hierachter zijn ook verouderd en aan modernisering toe. Daarnaast zijn er nog veel kleine technische opruimacties. 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.