Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Alternatieven voor aardgas

Wat zijn het alternatieven voor aardgas in Hengstdal?

In grote lijnen zijn dit de alternatieven:


 1. Warmtenet
  Er komt in de wijk een warmtenet, ook bekend als ‘stadsverwarming’. In iedere straat komen leidingen met warm water en in elke woning komt een warmtewisselaar, waar verwarming en warm water op aangesloten kunnen worden. Het warme water wordt centraal opgewekt, bijvoorbeeld door afvalwarmte van de industrie, het stoken van biomassa of geothermie (aardwarmte).

 2. All electric
  De verwarming van huizen vindt plaats met elektrische warmtepompen of andere elektrische verwarmingssystemen (per woning of per blok/straat). Deze optie noemt men vaak “all electric”. Zonnepanelen op je dak kunnen daarbij helpen de extra benodigde elektrische energie op te wekken. Warmtepompen bestaan er in verschillende uitvoeringen, waarbij de energie uit de lucht, uit de grond, of uit het grondwater wordt gehaald.

 3. Hybride
  Een combinatie is ook mogelijk (hybride), bijvoorbeeld een warmtenet voor een blok woningen, waarbij de warmte komt van een gezamenlijke, grote, elektrische warmtepomp.

 4. Inductie
  Om te koken is een elektrische inductiekookplaat een goede optie.


Al deze mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen en dienen daarom goed afgewogen te worden. De Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij is in overleg met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de op komst zijnde transitie.


In dat overleg zullen binnenkort de verschillende alternatieven onder de loep genomen worden met als doel de bewoners zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de toekomstige alternatieven die daadwerkelijk in de wijk toepasbaar zijn.


Ook is er het voornemen binnen afzienbare tijd een informatie-avond te houden over de verschillende mogelijke alternatieven. Wil je hierover op de hoogte worden gebracht? Meld je dan aan via  

Meer weten over wonen zonder aardgas? Kijk dan eens op de website van Milieucentraal

Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij