Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Activiteit:

Bibliodrama

Geplaatst door: Ab Blom (Effataparochie)
Begint op: woensdag, 13 september 2017 om 10:00
Eindigt op: woensdag, 13 september 2017 om 12:00
Locatie: Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen, Nederland
Herhaling: Maandelijks op de 2de woensdag tot en met 13 december 2017

Bibliodrama: een speelse manier van bijbellezen

Bijbelverhalen spelen – dat doen we in bibliodrama.

Dat werkt als volgt. Eerst luisteren we naar een bijbelverhaal, dan kies je een rol uit het verhaal, je leeft je in in die rol en dan gaan we het verhaal spelen. Zo kruip je helemaal in het verhaal. In het gesprek na afloop wisselen we uit wat we op het spoor gekomen zijn. Bibliodrama is daarmee een (hele leuke!) manier om het verhaal van jouw leven in het licht van het bijbelverhaal te gaan zien en nieuwe betekenis in het bijbelverhaal te ontdekken.

Begeleiding:                Anneke de Vries (anneke.de.vries@xs4all.nl, tel. 024 – 3243878)

Wanneer:                     woensdag 13 sep, 11 okt, 8 nov, 13 dec, 28 feb, 28 mrt, 25 apr, 30 mei

Tijd:                             10.00 – 12.00 uur                   

Waar:                          Dagkapel Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen

Aantal deelnemers: minimaal 8 deelnemers, maximaal 10 deelnemers

Kosten:                        € 40,- voor vier keer, inschrijven per serie van 4 bijeenkomsten

Aanmelden:                 Secretariaat Effata (post@effataparochie.nl of 024 – 3656069)

                                    Voor de serie najaar 2017 vóór 1 september 2017

                                    Voor de serie voorjaar 2018 vóór 1 januari 2018

Betaling:                      Vriendelijk verzoek bedrag over te maken naar  

                                    NL29ABNA0436661446 t.n.v. Effataparochie o.v.v. bibliodrama

Bekijk alle activiteiten in de buurt ยป