Menu

Portaal Woningcorporatie

Woningcorporatie Portaal werkt dagelijks aan goed en betaalbaar wonen. Onze missie is dan ook: Wij bouwen aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt.Samen met de buurtbewoners en maatschappelijke organisaties werken we aan verbeteringen daar waar dat nodig is. Activiteiten lopen uiteen van het verbeteren van wijken tot versterking van samenhang in buurten. Voor de kwetsbare groepen in onze samenleving zoeken we in samenwerking met partijen naar mogelijkheden om deze groep mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Waar het kan passen we de bestaande woningen aan voor bewoners die minder goed ter been zijn en bouwen we wooncomplexen met de daarbij behorende zorgvoorzieningen midden in bestaande woonwijken. Mensen uit onder andere daklozenopvang en blijf-van-mijn-lijfhuis begeleiden we naar een reguliere woning om ze zo weer een kans te geven om een goed leven op te bouwen. En dat begint bij een huis en een buurt waar je je prettig in voelt. Daar werken we aan.In Nijmegen beheren en onderhouden we zo'n 11.000 woningen.

U vindt ons aan Kerkenbos 10-01, 6546BB in Nijmegen

Onze openingstijden zijn:

Maandag: 9.00-16.00

Dinsdag: 9.00-16.00

Woensdag: 9.00-12.00

Donderdag: 9.00-16.00

Vrijdag: 9.00-12.00

Buiten deze tijden zijn bezoekers op afspraak welkom.
 

Laatste berichten