Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Hulp geboden:

Leesclub


Klik en ga naar de volgende stap.

Leesclub: lezen en bespreken van boeken op het snijvlak van spiritualiteit en zelfhulp: LEESCLUB (kostenloos): we lezen boeken over spiritualteit & zelfhulp, denk aan oa Kirsten Neff (zelfacceptatie), Guy Finley (loslaten) en Gerald Jampolsky (innerlijke houding). Start na de zomervakantie, eens per twee of drie weken. Kostenloos.

Het is leuk en inspirerend om samen boeken te lezen en te bespreken die kunnen helpen problemen op te lossen en die het contact met ons diepere zelf kunnen versterken.

Bekijk al het hulpaanbod uit je buurt »