Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Hulp geboden:

Wijkinitiatieven gezocht met hulpvraag


Klik en ga naar de volgende stap.

Starters4Communities Nijmegen is op zoek naar wijkinitiatieven met een hulpvraag.

Starters4Communities biedt starters op de arbeidsmarkt een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemerschap. De starters brengen de kennis die ze opdoen tijdens de workshops direct in praktijk bij een wijkinitiatief met een hulpvraag om dit wijkinitiatief verder te helpen. De starters kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij vraagstukken op het gebied van financiering, impactmeting, marketing en communicatie vraagstukken.

Bekijk al het hulpaanbod uit je buurt »