Over

In een Stip kun je allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En je kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding.

Pagina's

Stip Oost heeft het initiatief genomen om het stukje grond bij het gebouw bruikbaar te maken voor een moestuinproject voor de buurt. Sti...
Over onsOog voor Elkaar Oost is een organisatie van vrijwilligers & wijk professionals in Nijmegen Oost. Wij werken actief aan een wijk e...

Berichten