Menu

Uitgelicht:

Kerstgedachhte Marie-Louise

Marie Louise Slagtman
5 december 2017 , 873x gelezen

     

KERSTGEDACHTE 2017VAN MARIE-LOUISE SLAGTMAN: SAMEN KUN JE MEER 

Valt het u ook op, dat mensen tegenwoordig zo narcistisch en op zichzelf gericht zijn? We leven langs elkaar heen, lijkt het. Een voorbeeld: met name jongeren nemen geen notitie meer van de wereld om hen heen, ze lopen op hun smartphone te kijken, alsof er niets anders meer van belang is. Je moet, al of niet beladen met boodschappen, uitkijken, dat je hen niet omver loopt ofwel door hen omver gelopen wordt. 

Hoe komt dat zo? vraag ik mij af. Leven ze thuis ook langs elkaar heen? Is er weinig onderling contact in de gezinnen? Als vader en moeder alle twee werken om de vaste lasten te betalen, zijn ze ‘avonds en in het weekend te moe om zich nog om de kinderen te bekommeren. Dat zit hun toch niet lekker, ze voelen zich schuldig en omdat ze de kinderen niet de aandacht kunnengeven, die ze nodig hebben, proberen ze dat te compenseren door hun alles te geven wat hun hartje begeert, maar daar worden ze niet gelukkig van. Geluk zit uiteindelijk niet in stoffelijke dingen!

Waar het dan wel in zit? In het er zijn voor de ander en uiteindelijk voor de Ander: God, Die mens geworden is om de mensen te verlossen van de zonde. Hij heeft ons voorgedaan, hoe wij moeten leven: delen met anderen die het minder hebben, iets over hebben voor een ander, vrede brengen waar onmin is. 

Marie-Louise is 10 jaar lang  in Sri Lanka geweest, waar zij de leiding had van een aantal weeshuizen. Het viel haar op, hoe blij de kinderen daar waren met een snoepje, terwijl ze in het rijke Nederland zo moeilijktevreden te stellen zijn. Ze hebben alles en ze waarderen het niet meer, omdat het zo vanzelfsprekend is. 

Gelukkig geldt dit laatste niet voor iedereen! Er zijn noggenoeg gezinnen, waar de kinderen wel goed opgevoed worden, niet alles krijgenwat ze wensen, maar wel voldoende aandacht en liefde. En waar ze ook empathieen sociale vaardigheden leren, wat zo belangrijk is voor een goed en gelukkigleven, niet alleen voor hunzelf, maar ook voor anderen. Als wij voor elkaarklaar staan, hebben wij de mensachtige robots, die in Japan al heel gewoonzijn, niet meer nodig. Tenslotte zijn dat toch maar machines, die de mensen nooithelemaal kunnen vervangen!

Vanuit haar ervaring in de A-verpleging, in de eigenballetschool, die zij 25 jaar lang heeft geleid en in de mantelzorg komtMarie-Louise tot deze gedachten, die geformuleerd zijn door Margarita.

Tot slot nog dezelijfspreuk van Marie-Louise:
“LOVE IS A SPECIAL FEELING THAT OPENS YOUR HEART AND LETS SOMEBODY IN”. 

Interview van Marie-Louise Slagtman, afgenomen door Margarita Gare

 


 


 

 

 

 

 

Reacties

Danielle 5 december 2017
Ja Marie-Louise, dat is helaas een stukje van de hedendaagse realiteit. Het lastige is dat die groep dit zelf heel anders ziet. Het effect van welvarende tijd waarin een andere generatie opgroeide die vnl bezig is met eigen kroost en carrière. En geen oog heeft voor de oudere generatie die nog met charisma groot gebracht is. ook geen tijd want er moet worden gerend om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ook dankzij een overheid met beleid gericht op de generaties tot 50. Daarna ben je te oud om mee te doen. Zelfs in dit leuke Oost kun je daar veel last van hebben. hoogopgeleid en op zichzelf gericht. Maar toch.. ik ontmoet ook veel lieve sociale mensen met hart voor een ander. Ik sta zelf graag open in mijn buurtje en mijn leven. Help waar het nodig is. Ontvang niet altijd hulp als ik die vraag en zelf nodig heb.. Maar ik geloof toch in het voorbeeld wat Jezus ons gaf.. heb u naaste lief.. vergeef hen, want zij weten niet beter.. probeer zélf dat te Zijn wat we van een ander wensen. Dat is het enige wat we kunnen doen. Zijn.. in Liefde.. onszelf trouw blijven. Zonder iets terug te verwachten. Je kunt nog voor verrassingen komen te staan. Ik wens je Liefde op je weg..
Bekijk al het nieuws uit je buurt »