Menu

Uitgelicht:

Meer resultaten DeNieuwe Vlier buurtwerkmiddag

buurtgroep De Nieuwe Vlier
4 december 2017 , 422x gelezen

Vr 1 dec  was de aankondiging  van meer resultaten van onze buurtwerkmiddag op zaterdag 18 november .  Die meer resultaten staan op onze site denieuwevlier.wordpress.com/nieuws/   klik hier 

Die meer resultaten staan ook hier  met de zoekterm #vlier1

Meer resultaten buurtwerkmiddag de Nieuwe Vlier
Een Brainstorm met houten blokjes

Op zaterdag 18 november 2017 kwamen meer dan twintig bewoners uit de bomenbuurt bij elkaar, op uitnodiging van buurtwerkgroep De Nieuwe Vlier. Het doel was om de mogelijkheden te verkennen van het terrein van Stip Oost en de oude Montessorischool, waar de gemeente circa 80 woningen wil laten bouwen. Dit leidde tot een levendige discussie, tal van creatieve oplossingen en suggesties voor de instanties.

Helene Stafleu vertelde over het ontstaan van De Nieuwe Vlier en de resultaten tot nu toe. De groep heeft gesprekken gevoerd met de gemeente en de beoogde kopers van het gebied: de woningbouwcorporaties Standvast en De Gemeenschap. De corporaties zijn nu bezig te onderzoeken hoe het bouwprogramma eruit moet komen te zien en dit vast te leggen in een koopovereenkomst. Het is belangrijk om vanuit de buurt een geluid te laten horen, voordat alle randvoorwaarden zijn vastgelegd en de koopovereenkomst is getekend. De Nieuwe Vlier wil hier vanuit de buurt een rol in vervullen.

Partners in de buurt
Rik Luijmes van theatergroep Greppel vertelde over de theaterzaal die hij heeft ingericht in de gym­zaal van de oude school. Hier worden begin volgend jaar ook voorstellingen gegeven. Theatergroep Greppel wil in de toekomst mogelijk iets samen doen met de buurt.
Noël Spauwen van de wijkgroep Duurzaam Hengstdal benadrukte het belang van groen en duurzaam bouwen met veel zonne-energie en zonder gas. Maar ook de sociale duurzaamheid is belangrijk: een vitaal buurtje met voldoende ruimte voor ontmoeting, zorg en sociaal ondernemerschap.

Ouder worden in de wijk
Maarten de Vletter toonde in een presentatie wat elders in het land met succes is gebouwd om goed ouder te kunnen worden in de eigen wijk. Dit leverde direct de reactie op dat we toch echt geen behoefte hebben aan een ouderengetto in onze toch al grijze buurt. We zouden de beweging moeten voeden die pleit voor een vitalere buurt met balans tussen ouderen, jongeren en starters. Dit wordt door de aanwezigen onderschreven.
Maarten presenteerde vervolgens enkele schetsontwerpen met een bouwhoogte van drie verdieping­en, maar ook nog diverse mogelijkheden voor groen en tuinen. Ook dit levert reacties op; we hebben in de buurt al twee flats gekregen met vier verdiepingen en bijna 100 appartementen en bepaald weinig groen. Anderen wijzen erop dat er al genoeg groen in de wijk is en dat bovendien vervanging gewenst is voor de ouderenwoningen die aan de Kwakkenbergweg bij de Vijverhof zijn verdwenen. Zij willen vooral dat er voor ouderen betaalbare woningen komen.

Te volgzaam
Het is niet gezegd dat de buurt 80 woningen wil, maar in het coalitie-akkoord uit 2014 is wel vastgelegd dat er prestatie-afspraken zijn gemaakt om woningbouw en beschermd wonen mogelijk te maken in Nijmegen-Oost. Het is volgens De Nieuwe Vlier realistisch te erkennen dat op deze locatie woningen kunnen komen. Een aantal bewoners van de Dommer van Polderstraat, van wie de achtertuin aan het terrein grenst, zijn van mening dat De Nieuwe Vlier zich hiermee te volgzaam opstelt, zeker met andere voorbeelden op het Limos waar uiteindelijk niet of veel minder is gebouwd dan in de oorspronkelijke plannen stond.

Verkennen van mogelijkheden
In 4 groepjes ging men vervolgens uiteen om te kijken hoe een aantal woningen te plaatsen is op dit terrein. Hierbij werd gevraagd om ook een parkeergarage (die ruimte moet bieden aan 50 voertuigen) te positioneren onder mogelijke nieuwbouw en tegelijkertijd rekening te houden met opvang van regenwater (mogelijk een vijver). De Nieuwe Vlier benadrukte dat er ook ‘gespeeld’ kan worden met het hoogteverschil dat het terrein heeft. De toegang voor de ondergrondse parkeergarage kan bijna natuurlijk ontstaan vanaf de Van Santstraat, die 3 meter lager ligt dan de gebouwen aan de Vlierestraat.

De aanwezigen lieten, in hun denkbeeldige invulling van het terrein, het huidige schoolgebouw staan met het idee dat daar ook woningen gesitueerd kunnen worden. Het moet natuurlijk aangepast worden, maar het zit goed in elkaar en heeft een heldere structuur met een prachtige entree. Er werd verteld dat de corporaties al een architect hebben ingeschakeld om de technische en financiële mogelijkheden voor herge­bruik van het gebouw in beeld te brengen.

Woningen in een groen talud
De verschillende uitwerkingen in de groepjes leidden tot nieuwe discussies. Niemand wilde nadenken over hoogbouw. Dat leek eerst benauwende voorstellen op te leveren: woningen opgepropt op elkaar. Een van de groepjes bracht het idee in om een groen talud te creëren achter de tuinen van de bewoners van de Dommer van Poldersveldtweg, tegen de achterkant van twee lagen woningen. Dit groene talud is een prettige afscheiding van deze tuinen en de nieuwe bebouwing. Hierdoor worden de huidige bewoners niet opnieuw geconfronteerd met balkons en ramen die op hun tuinen en huizen uitkijken. Dit heeft als groot voordeel dat er op redelijk korte afstand gebouwd kan worden, waardoor de ruimte op het achterterrein groter blijft en meer groen kan bevatten. Bovendien heeft zoiets ecologische waarde, als het met de nodige aandacht ontworpen wordt. Belangrijk was ook de vaststelling dat het hele plein 1 tot 1,5 meter hoger ligt dan zijn omgeving. Deze grond kan worden afgegraven en verwerkt in het talud. Hierdoor komen de woningen ook nog iets lager te liggen.


Het nagesprek met de deelnemers
Na afloop van de oefening om woningen te situeren op de luchtfoto was er enthousiasme over verschillende mogelijkheden met woningen met veel groen. Voor veel bezwaren en problemen kon een oplossing worden gevonden, ook al blijft 80 woning­en veel voor zo'n klein terrein. Door de open gesprekken en de ruimte voor creatieve en speelse op­lossingen kwamen de deelnemers dichter bij elkaar. Men kreeg meer vertrouwen in samenwerking in de buurt. Verschillende mensen spraken de wens uit om nog eens zo'n middag te houden, maar dan ook graag met vertegenwoordigers van de gemeente en de betrokken corporaties. Daar zou ook gesproken moeten worden over de impact van al deze plannen; denk aan de verkeersbewegingen en parkeren voor bezoekers. Is het aantal woningen niet te hoog? Moeten er alleen maar ouderen komen?

Een van de aanwezigen merkt op dat we deze middag niet kiezen voor een individualistische benadering. Hij pleit vervolgens voor meer collectieve oplossingen zoals een gezamenlijke ruimte voor de wasmachine voor meerdere woningen tegelijk. Dit spaart ruimte en geeft mogelijkheid tot ontmoeting..

Conclusies en suggesties aan instanties

1.      Betaalbare huur- of koopwoningen, vooral voor ouderen, zijn  gewenst op deze plek maar het moet geen ‘ouderen-enclave’ worden. Jongeren en starters erbij geven veel meerwaarde.

2.      Verschillende aanwezigen geven aan dat de toegang tot de parkeergarage alleen aan de van Santstraat moet komen. Ook moet de bebouwing zo gesitueerd zijn dat verkeerslawaai van de van Santstraat geweerd wordt.

3.      De aanwezigen vinden het belangrijk dat er veel ruimte blijft voor groen

4.      De aanwezigen pleiten ook voor meer mogelijkheden voor ontmoeting en zorg zoals Stip Oost en het Sociaal Wijkteam. Als voorbeeld wordt wijkplaats Buur genoemd uit de wijk Brakkenstein (zie wijkplaatsbuur.nl) . Zoiets zou de buurt ten goede kunnen komen.


U kunt hier reageren  of op denieuwevlier@gmail.com 

Alvast bedankt  Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป