Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Uitgelicht:

Waarom er geen waterstof naar Hengstdal komt als vervanger van aardgas.

Peter Daanen
15 maart 2019 , 301x gelezen

Vaak wordt de vraag gesteld, “waarom wachten we niet met stoppen met aardgas, totdat het waterstof komt”.

 Daar zijn verschillende redenen voor.
 De problematiek rond het produceren van waterstofgas (of H2)
 De problematiek van het opslaan van H2
 De problematiek rond het transport van H2
 De problematiek rond het gebruik van H2

De eerste twee redenen staan wat verder van ons bed, maar de laatste twee komen dicht bij ons. Daar wil ik het dan ook over hebben.

Een van de redenen waarom het aardgas in Hengstdal moet worden afgesloten is het feit dat een fiks deel van de gasleidingen oud zijn. Ze zijn economisch al afgeschreven en ook technisch is het eind in zicht. Een deel is “van voor 1975” (volgens de kaart van de netbeheerder) en is dus naar verwachting uit het midden van de 60’er jaren, toen het aardgasnet werd aangelegd.
Een groot deel van die leidingen zijn sindsdien niet meer gecontroleerd of vervangen.
Is dat erg?
Is dat gevaarlijk?
Geen mens weet het. De straten worden bereden door zware voertuigen die trillingen veroorzaken, grond verzakt door heftige regenval en leidingen raken aangetast door vocht.
De hoofdgasleidingen worden door en soort robots gecontroleerd en het tracé wordt vanuit de lucht bewaakt. Echter naarmate de leidingen verder in de bewoonde reiken wordt de controle moeilijker en minder.
Onlangs sprak ik een ingenieur van Alliander, die verklaarde dat de netbeheerder alleen nog maar iets doet aan de leidingen als anderen “grondroerende” activiteiten ontwikkelen. Kortom, als er wordt gegraven voor werkzaamheden aan riool, waterleiding of elektriciteitsleidingen en dit in de buurt van gasleidingen plaatsvindt, overweegt de netbeheerder de aanwezige gasleidingen te vervangen.
Vervangen, want meer dan dat is er niet aan te doen.

Hoe is de toestand van de leidingen die als sinds pakweg 1965 in de wijk liggen? Niemand weet het met zekerheid te zeggen, maar eigenlijk zou alles vervangen moeten worden en dat geldt voor veel gasleidingen in veel wijken in Nederland?
Dat gaan de netbeheerders vanzelfsprekend vanwege de enorme kosten niet meer doen.
Niet voor de korte tijd dat er nog aardgas doorheen moet stromen.

Hetzelfde geldt min of meer voor veel woningen.
Ik weet met zekerheid te zeggen, dat in mijn eigen huis de gasleidingen voor de laatste keer zijn gecontroleerd in de eerste week van juni 1983. Toen kwam de monteur van de Openbare Nutsbedrijven ons, als nieuwe bewoners, (opnieuw) aansluiten. Dat ging toen altijd gepaard met een controle van de elektrische bekabeling en de gasleidingen op lekkages. Er werd toen een lekje gevonden dat werd opgelost, waarna een her-test en definitieve aansluiting volgde.
Sindsdien is er nooit meer een monteur geweest voor zo’n test. In de jaren ’90 werden de Nutsbedrijven verkocht en werd de verantwoordelijkheid van de huisinstallatie bij de huiseigenaar neergelegd.
Wist u dat?
Ik niet.
Er heeft in mijn woning dus nooit meer een tussentijdse controle plaatsgevonden.
Is dat erg?
Is dat gevaarlijk?
Ik heb geen idee, maar als ik er goed over nadenk maak ik me wel zorgen. We hebben verschillende kleine en grotere verbouwingen gehad, springtouw-springende kinderen zien opgroeien en enkele kleine en grotere waterlekkages gehad. Dus hoe de weggewerkte leidingen er bij liggen kan ik niet inschatten. De kruik gaat zo lang te water…..

Zowel in onze straten als in onze huizen zijn de gasleidingen en met name de koppelingen, onzichtbaar voor het blote oog, dus we zijn afhankelijk van onze neuzen, als waarschuwing voor lekkages. Dat gaat wel eens fout, zoals op 26 januari in Den Haag. Gelukkig geen dodelijke slachtoffers, maar wel negen gewonden en een volledig flatgebouw in puin. De neuzen hadden gas geroken, maar de monteurs kwamen te laat.
Langzaamaan wordt ons gasnet en worden onze huis-gasleidingen een tikkende tijdbom.
De afgelopen tien jaar zijn er in ons land zes mensen omgekomen door dit soort explosies, maar het is aannemelijk dat met het verstrijken der tijd en het verder aftakelen van de gasleidingen, er meer “ongelukjes” zullen plaatsvinden.

In die oude, afgeschreven, wellicht instabiele en steeds onbetrouwbaar wordende gasinfrastructuur willen nu waterstofprofeten hun wondermiddel gaan vervoeren. Niet nu, maar op zijn vroegst over een jaar of dertig, als er volgens hen voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit is, om zoveel waterstofgas te maken, dat het gedistribueerd kan worden.
Waterstofgas, dat elf maal zo licht is als aardgas, is daarmee elf maal zo dun en lekt dus elf maal zo snel door kleine openingen zoals lekjes.
Het is zo dun, dat het zelfs door oude stalen leidingen kan lekken.

Is waterstof gevaarlijker dan aardgas?
Ja.
Het is geurloos, al zal er (als het ooit zou komen) net als bij aardgas een geurstof aan worden toegevoegd. Dan kan het wel niet meer in de brandstofcel van een voertuig gebruikt worden, maar dat is een andere probleem.
Daarbij is de ontstekingsdrempel veel lager dan bij aardgas.
H2-knuffelaars beweren overigens schaamteloos op TV dat het niet gevaarlijker is dan aardas omdat beiden met een vlam te ontsteken is.
Dat klopt op zich wel, maar beide gassen ontsteken ook beiden door een handgranaat. Daar gaat het echter niet om. Het zijn namelijk de kleine dingen die het doen.
Voor aardgas gemengd met lucht (zoals bij en lekkage) is een ontstekingsenergie van minstens 0,3 milliJoule nodig, voor H2 is dat maar 0,01 mJ, dus 30 x minder.
Wat betekent dat?
In een woning met gelekt aardgas is een vonk, bijvoorbeeld van een oude lichtschakelaar, voldoende om het gas te ontsteken.
Bij eenzelfde situatie met H2 is het voldoende om een trui uit te trekken. Het knisperen van de statische elektriciteit van de trui langs uw haren (ongeveer 0,02 mJ)  is dan het laatste dat u hoort.

Los van het feit dat daarvoor sowieso de CV-ketel vervangen zou moeten worden, wil ik in mijn huis dus sowieso geen H2. Ik ben er overigens niet zo bang voor dat het überhaupt komt. Als er over dertig, veertig jaar, tegen alle waarschijnlijkheid in, ooit waterstofgas beschikbaar komt voor verwarming, zijn alle huidige leidingen al volledig weggerot.
Nee, ik zal de komst van waterstofgas niet meer meemaken en vind het ook zeker niet erg.
Sterker nog, als het alsmaar duurder wordende aardgas straks verdwijnt zal ik een zucht van verlichting slaken. Als we dan nog niet de lucht in gevlogen zijn.

Reacties

Peter 22 maart 2019
@ Herman. Je slaat de spijker op z'n kop en we zijn dan ook in overleg met Liander met betrekking tot de transitie. Vooralsnog is er in elk geval niet voldoende capaciteit om over te stappen op warmtepompen. Er is maar net voldoende om iedereen over te laten stappen op elektrisch koken . @ Ruud. De energieprijs is voor een groot deel kunstmatig, dankzij de belastingen. Elektriciteit uit kernenergie is momenteel duurder dan uit kolen en gas en die kolencentrales gaan de komende tien jaar allemaal weer dicht. Alleen de Magnumcentrale zal waarschijnlijk open blijven want die werkt ook op gas. Men vertrouwt, m.i. ten onrecht, juist teveel op zon en wind als elektriciteitsopwekker. Dat kan alleen maar werken met fikse energiebuffers, dus daar moet in geïnvesteerd worden, plus in andere vormen van elektriciteitsproduktie. Wat ze vooral niet moeten doen is zelf het wiel willen uitvinden, om tot allerhande houtje-touwtje oplossingen te komen, maar over de grenzen gaan kijken. Dat hebben wij als Duurzaam Hengstdal voor het alternatieve plan voor Hengstdal gedaan. Met name in Beieren zijn enorme en veelbelovende ontwikkelingen gaande, waar we ons door hebben laten inspireren,
Ruud 21 maart 2019
Gemiddeld is de energieprijs afgelopen 2 jaar per huishouden met 560 euro gestegen... dit zal zonder kernenergie een verdere vlucht nemen... tot overmaat van ramp hebben de wizkids van de alternatieve energie er drie grote nieuwe kolencentrales bijgebouwd... dus CO2 schijnt een minder grote rol te spelen en men vetrouwt blijkbaar toch niet helemaal in zonnepanelen en windmolens (en daar is ook geen reden toe).
Herman 20 maart 2019
Liander is hier de netwerkbeheerder. Voor dat beheer betaalt iedere afnemer. Is Liander dan niet verantwoordelijk voor (het vernieuwen c.q. aanleg van) elk toekomstig energienetwerk van welke soort dan ook. Wellicht denk ik te simpel maar ik heb voorlopig geen trek in een electriciteit vretende warmtepomp. Herman
Peter 17 maart 2019
Nee, het is een reactie op alle valse propaganda voor waterstofgas. Propaganda die de discussie over het alternatief voor aardgas verstoort en veel mensen in afwacht-stand zet. Het is heel simpel Ruud, waterstof bestaat niet. Je moet het dus maken en dat kan slechts uit aardgas (maar daar willen we mee stoppen, plus het veroorzaakt veel CO2 uitstoot), of uit water, door middel van elektrolyse (met een rendement van 57%). Je hebt dus heel veel duurzame elektriciteit nodig om waterstofgas te maken en daar zit de crux. Daarbij is de energie-inhoud van een m3 waterstof ongeveer een derde van een m3 aardgas. Je moet dus veel meer kubieke meters waterstof leveren om dezelfde hoeveelheid energie aan te bieden als bij aardgas. Ter vervanging van de gemiddelde 10 miljard m3 aardgas per jaar, alleen al voor de bebouwde omgeving, heb je dus zo'n 35 miljard m3 waterstofgas nodig. Voor het totale jaarverbruik van 40 miljard m3 heb je 140 miljard m3 nodig. Een m3 waterstof (met een energie inhoud van 3,03 kWh) produceren vereist 4,73 kWh. Die 140 miljard m3 kost dus 662 miljard kWh aan elektriciteit, dat is vijf maal zoveel als we nu gebruiken. Maak dat maar eens duurzaam. Elektriciteit kan overigens prima worden opgeslagen in andere energievormen, warmte in seizoensbuffers, hydroelektrische buffers (zoals op Madeira en in de Ardennen). daar moet dan wel in geïnvesteerd worden. Warmtepompen zijn overigens in mijn ogen geen ideale oplossing voor de huizen van voor 2000. Die kun je beter verwarmen met warmtenetten. Nog even, mijn betoog gaat over de leugen dat straks (in 2050? 2060?) er gewoon waterstofgas door de bestaande leidingen kan worden vervoerd. dat kan dus niet. Het grootste deel van ons gasnet is gewoon aan het einde van zijn leven (de woorden van de netbeheerder) en al zeker niet geschikt voor zo'n dun gas als H2.
Ruud 17 maart 2019
Is dit een vorm van propaganda of wat is dit? De onderbouwing wordt regelmatig voorzien van ''niemand weet het'' en ''geen idee''... en verder niks. Ondertussen zijn Shell en Gasunie (blijkbaar heel domme jongens) al serieus een transitie met waterstof aan het onderzoeken en in Rotterdam begint deze maand al een proef met 2 verschillende waterstofketels voor huishoudelijk gebruik (lees Feenstra site erop na) ... het is evenals stadsverwarming een geruisloze warmtebron... in tegenstelling tot de van dure elektriciteit afhankelijke warmtepompen. Bovendien zal de druk op dure elektriciteitsprijs per warmte-eenheid (voornamelijk vieze kolencentrales en nu nog redelijk goedkope kernenergie) snel toenemen...omdat politici plots als enige landje ter wereld gas in de ban heeft gedaan onderwijl dezelfde profeten drie grote nieuwe kolencentrales neerzetten (?). Laat ik er een vraagje tegenover stellen: Hoe men de zonne-energie uit de zomer moet gebruiken in de wintermaanden (korte dagen, maximale energiebhoefte, ruim onvoldoende energie-opbrengst)? GEEN IDEE... Hoeveel de elektriciteitsprijs de komende jaren omhoog gaat schieten? NIEMAND KAN HET U VERTELLEN, ALLES IS GEPRIVATISEERD, ZELFS DE WINDMOLENS IN DE NOORDZEE... maar ik heb bange vermoedens... en die warmtepompen zijn al zo duur... SVP even bezinnen voor men begint.. voor men boze huurders en huiseigenaren over enkele jaren tegenover zich krijgt omdat men ''geen idee'' had hoe dom het is van 1 energiebron afhankelijk te worden. Overigens blijft van het economisch rendement van windmolens en zonnecellen ook niet veel over.... daarom belast men gas en subsidieert men wind- en zonne-energie.. maar hoe lang kan dat voortduren? De afgelopen 2 jaar is de gemiddelde energieprijs per huishouden hierdoor 630 Euro gestegen !!! Ten slotte, van de energie die in wind opgesloten zit, kan maximaal 59,3% worden geconverteerd naar stroom (Wet van Betz). Een moderne windturbine realiseert 80% van dat theoretisch maximum (rond 47 procent) en vervolgens zal de warmtepomp zelf een verder rendementsverlies opleveren... Zonne-energie is nog minder rendabel ....
Peter 17 maart 2019
Bedankt Hanneke, ik ken die uitzending. Hij zit vol met halve waarheden en zelfs leugens. Hij wordt nergens cijfermatig onderbouwd en de hoofdrolspelers zijn allen verbonden aan bedrijven en instanties die er op achteruitgaan als het aardgas verdwijnt (Shell, Tennet, de Gasunie, Fa. Holthausen, Stedin, etc.) Zij zouden ons graag dit wondermiddel aansmeren. De omgebouwde Tesla bijvoorbeeld is zo'n mooie fabel: de originele Tesla heeft een rendement van ca. 75% (vanaf de elektriciteitsbron), de omgebouwde versie nog maar 27%. Dit omdat je eerst gedemineraliseerd water moet maken (met energie) dan via electrolyse het omzet nar waterstof. Het rendement van beide stappen is 57%. Dan moet je het nog samenpersen, Dat is nog eens 10%, rest 47%. Dus al je de waterstof tankt heb je al 53% van de oorspronkelijke elektrische energie verbruikt. Dan moet het nog eens via de brandstofcel, naar de accu's en een goede brandstofcel heeft een rendement van iets boven de 50%. In totaal dus bijna 1/3 van de prestatie van de originele elektrische auto, alleen maar om binnen 3 minuten te kunnen tanken. Een investering overigens van ruim 50.000 euro, boven op de prijs van de Tesla. Helaas zijn de media doorgaans niet zo kritisch. Wat dat betreft zijn er in dit programma wat meer kritische geluiden te horen: https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/De-waterstofbelofte/VPWON_1297940
Hanneke 17 maart 2019
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/deltaplan-waterstof.html Voor een ander geluid over waterstof. Nog een lange weg te gaan.
Bekijk al het nieuws uit je buurt »