Altrade, van en voor u! De buurtvereniging Altrade is er voor het bevorderen van het leef- en woonklimaat, het behartigen van gemeenschappelijke belangen in de wijk en het stimuleren van de sociale contacten tussen de bewone...
Lees meer

Berichten