Deadlines


De Wijkkrant verschijnt elke maand - met uitzondering van juli en augustus - in een oplage van 12.500 stuks en bereikt 30.000 buurtgenoten.  Hieronder vind je de deadlines voor ingezonden artikelen en advertenties en de dag waarop de wijkkrant uiterlijk in de bus ligt.