In cijfers


Enkele statistische gegevens over Groenewoud:

  • Oppervlakte wijk: 107 ha
  • Aantal woningen: 1820 st
  • Percentage koopwoningen: 89 %
  • Aantal inwoners 3.316

Bevolkingsamenstelling:

  • 0 – 14 jarigen 7 %
  • 65 jr en ouder 19 %
  • alleenwonenden 30 %
  • etnische minderheden 12 %

Aantal bedrijven 85 st, aantal arbeidsplaatsen 2290 

Groenewoud in Stadsmonitor (bron Gemeente Nijmegen)