Spelregels


Het doel van deze site is een betrokken buurt waar inwoners en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden, meer samen doen en beter elkaars kwaliteiten benutten. Mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen en meer met elkaar te delen wat er allemaal al is in de buurt. 

Wanneer je dit platform gebruikt om zelf content te plaatsen ben je hier zelf verantwoordelijk voor. We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd. 

Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie (zoals berichten, tekst, foto's, documenten) plaatsen op deze site. Als je dit doet dan verklaar je:

 • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven.
 • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging.
 • dat je je hierbij houdt aan alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving, inclusief belastingwetten.

Concreet betekent dit:    

  • Open vizier: geen anonieme reacties,
  • Geen discriminatie, 
  • Geen oproepen tot geweld of haat,
  • Niet schelden of beledigen,
  • Niet op de persoon spelen,
  • Discussies niet eindeloos blijven herhalen.

Als je content plaatst op deze site verklaar je ook

 • de exploitant van deze site te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie of van illegale activiteiten.
 • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen.
 • Dat je geen bestanden upload met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.
 • bij het inschrijven op de site zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of de beheerder hierover informeren.
 • dat als je reageert op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dan dit een zaak tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van deze site geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.
 • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.
 • dat je reacties plaats die iets bijdragen zowel op het platform als de social mediakanalen. Je reageert op de inhoud van een bericht en je vermijdt te lange of ultrakorte opmerkingen. Jouw bericht bevat geen spam en geen reclamelinks waar ze niet thuishoren.

Tot slot:
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat we als sitebeheerders te maken krijgen met bezoekers die zich niet houden aan de huisregels.

Hier gaan we als volgt mee om:

 • We nodigen uit tot een persoonlijk gesprek en verzoeken de betrokken persoon de huisregels te respecteren.
 • Indien er sprake is van herhaling van gedrag dan worden geplaatste bijdragen verwijderd en wordt gemeld dat deze bijdragen buiten de orde zijn.
 • Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan wordt de betrokken persoon twee weken toegang tot onze media ontzegd.
 • In uiterste gevallen geven we de betrokken bezoeker een IP-ban op dit platform en blokkeren deze op de overige media waar dit platform actief is.