Themagidsen


Informatie over belangrijke thema’s als Financiën, Opvoeding, Langer thuis wonen, Gezondheid, Bewegen of Energietransitie is vaak enorm versnipperd. Hierdoor zien mensen door de bomen het bos niet meer en vinden ze niet wat ze soms zo hard nodig hebben. Het aanwezige aanbod wordt onvoldoende benut.

Dit probleem lossen we op met de themagids. Hiermee kun je informatie, aanbod en verhalen rondom een belangrijk thema handig bij elkaar zetten. Alles handig bij elkaar zodat je inwoners dit makkelijk en snel kunnen vinden. 

Een themagids kent een zelf te kiezen structuur waarin je in secties en rubrieken het aanbod vindbaar maakt. Daarnaast inspireer je via leuke verhalen bezoekers om dit aanbod te gebruiken. Mensen kunnen zoeken in de themagids en direct hulp vragen bij gebruik. Aanbieders kunnen zich eenvoudig aanmelden zodat de themagids steeds completer en waardevoller wordt. Wij helpen je met de opzet, curatie en promotie van de themagids. Of we leiden één van je medewerkers op als curator die inhoudelijk de gids vult, content verzamelt en zorgt voor de promotie.

Op deze site is nu de themagids Comfortabel Thuis beschikbaar met handige informatie voor ouderen om langer gezond en plezierig in de eigen buurt te blijven wonen.