Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Manorma Dwarkasing
11 oktober 2018

Altrade

              Altrade

Op dit moment kent Altrade in Nijmegen-Oost

veel bedrijvigheid, er gebeurt heel veel.

Van bomen die verdwijnen, ze worden gekapt

tot straten die rigoureus worden aangepakt.

Er wordt aan de weg getimmerd, letterlijk.

Voor aanwonenden is het wennen, behoorlijk!

Het einddoel is belangrijk,

maar de weg naar het doel is al een doel.

De Daalseweg op weg naar een mooie fietsstraat

en de snelfietsroute Rijnwaalpad door de Dominicanenstraat

doorkruisen elkaar met de werkzaamheden.

Dat het straks een verbetering mag zijn

en het oude, voor velen het vertrouwde,

een stukje geschiedenis mag worden

en al het nieuwe goed mag stralen

met een veilige doorstroom van het verkeer

en het groeiend groen, de geliefde bomen

die hopelijk terug zullen komen!


Tekst door Manorma Dwarkasing