Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

De groene kaart van Oost

Door redacteur Kor Goutbeek

Oost staat in Nijmegen bekend als een groene wijk. Maar waar liggen al die groene gebieden dan, de parken, plantsoenen, begraafplaatsen, trapveldjes, bosjes, vijvers etc.? 

Ik was vooral geïnteresseerd in groen in de stad, daarom heb ik de randwijken Kwakkenberg, Ooijse Schependom en Groenewoud buiten beschouwing gelaten. Daar is veel meer groen te beleven en dan zou de lijst langdradig lang worden. De minimumoppervlakte groen stelde ik vast op een halve hectare. Ik heb alleen de toegankelijke gebieden geïnventariseerd, de terreinen die niet toegankelijk zijn, heb ik buiten beschouwing gelaten.

Wat valt op aan onze groengebieden? Er is vrijwel geen water voor het zien van kikkers en libellen. In het westelijk deel liggen meer recreatieve groengebieden, in het oosten meer natuurlijke groengebieden. Ons grootste groengebied, het Kops Plateau, wordt vooral gebruikt voor het uitlaten van honden, maar heeft toch wel wat natuurlijke waarden door het voorkomen van brem, wilde appels en goudvinken. Jammer is wel dat van de geweldige archeologische waarden niets terug te vinden of te lezen is in het gebied. 

Kenmerkend voor de fauna van Oost zijn steenmarter en appelvink, die op vele plekken in de wijk, ook buiten de groengebieden, opduiken. Meest aanwezige boomsoorten zijn de Hollandse linde en Gewone esdoorn. 

Klik op de kaart voor groot, hieronder de uitleg.

Op de kaart zie je alle groengebieden in de kern van stadsdeel Oost die groter zijn dan een halve hectare. (De kern van Oost omvat Hunnerberg, Hengstdal, Altrade en Galgenveld.)

Lichtgroen = vooral een recreatieve functie 

Donkergroen = van meer natuurlijke waarde


De nummers geven het volgende weer:

1. Oppervlakte

2. Enkele waargenomen diersoorten

3. Prominent aanwezige boomsoorten

4. Verdere wetenswaardigheden


1. Hunnerberg balkon 

1. 2,8 hectare. 2. putter, goudhaan. 3. plataan, hemelboom, den. 4. Open ruimte ontstaan door de gevechten om de brug in september 1944.

2. Vrouwendaal

1. 0,7 hectare. 2. egel, boomkruiper. 3. eik, beuk, robinia. 4. Steil bos, genoemd naar het landhuis dat hier tot 1944 stond.

3. Patersbos 

1. 1,6 hectare. 2. boomklever, egel, bosuil. 3. eik, linde. 4. Omwonenden verzorgen het onderhoud. Genoemd naar de Paters van het Canisius college die hier ‘brevierden’ tussen 1900 en 1970.

4. Kops plateau

1. 16 hectare. 2. appelvink, goudvink 3. Am. vogelkers, appel, linde 4. Vooral hondenuitlaatgebied. Hier zijn een half miljoen Romeinse resten opgegraven: van 12 voor tot 69 na Chr. was hier een Castellum. Daar is niets van terug te zien.

5. Kopse boomgaard 

1. 0,9 hectare. 2. peer,  kers, eik 3. groene specht, kramsvogel. 4. Imker heeft er bijenkasten, hoorde vóór 1800 al bij de nabije boerderij.

6. Caesarplantsoen

1. 0,7 hectare. 2. kauw. 3. tamme kastanje, eik. 4. Veel hellingen, flinke hoogteverschillen.

7. Limosbos

1. 2,4 hectare. 2. groene specht, bosuil. 3. beuk, taxus. 4. De Limosgroep verzorgt onderhoud, iedere eerste zaterdag van de maand.

8. Limospark 

1. 3,4 hectare. 2. kolibrivlinder, mol. 3. douglasspar, lariks. 4. Geschikt voor barbecue, picknick en kennismaking met asielzoekers die hier zomers graag een balletje trappen.

9. Prof. de Langen Wendelplantsoen

1. 0,5 hectare. 2. merel. 3. kers, esdoorn. 4. Gazon, zeer geschikt om je kinderen te leren fietsen. 

10. Groene Perron

1. 1,5 hectare. 2: sabelsprinkhaan, dagpauwoog. 3: ratelpopulier, Italiaanse populier. 4: er loopt een vlinderroute over dit terrein, met vegetaties die aantrekkelijk zijn voor vlinders

11.  Archipelvijver

1. 1 hectare. 2. meerkoet, aalscholver, grote gele kwikstaart. 3. trompetboom, treurwilg. 4. Hier wordt ’s winters soms geschaatst, rijk aan boomsoorten rond de vijver; enige water van betekenis in de wijk.

12. Javabos

1. 0,5 hectare. 2. appelvink, eekhoorn. 3. Amerikaanse eik, haagbeuk. 4. Dicht bos, verstopt achter straatfront; omwonenden verzorgen hier al tien jaar het onderhoud.

13. Julianapark 

1. 2,7 hectare. 2. grote bonte specht, gaai 3. paardenkastanje, plataan. 4. Al in 1811 werd hier een begraafplaats aangelegd, de eerste buiten de stad (nu centrum).

14. Sportveld Fagelstraat

1. 0,8 hectare. 2. merel 3. linde. 4. Vooral voor jongelui, niet toegankelijk voor iedereen: je moet over een halfhoog hek klimmen.

15. Daalsweg begraafplaats 

1. 3 hectare. 2. steenmarter, eekhoorn 3. rode beuk, linde, taxus 4. Van 1885, eerste katholieke begraafplaats van Nijmegen, waar veel prominente Nijmegenaren liggen.

16. Truus Mastpark 

1. 0,5 hectare. 2. spreeuw. 3. Noorse esdoorn, Italiaanse populier. 4. Genoemd naar de caissière van Zwembad-Oost die omkwam bij een granaatinslag in november 1944.