Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

De verdedigingslinie van Prins Maurits van Oranje

Dinsdag 23 april, 20.00 uur

De verdedigingslinie van Prins Maurits van Oranje, voorjaarsbijeenkomst Stichting Monument en Landschap Berg en Dal in antiquariaat Supplement te Beek

De rivierverdediging in de Betuwe is het onderwerp van een lezing door John Mulder.

De Waal en de andere Rijntakken speelden in de Tachtigjarige Oorlog een beslissende rol in de strijd voor de Nederlandse vrijheid. Prins Maurits wist de rivieren optimaal te benutten voor de landsverdediging. Hoe heeft die geduchte Mauritslinie eruit gezien in onze contreien, tussen Nijmegen en Kleef? Waar diende ze voor? Wat vinden we er nog van terug langs de rivier? Markantste onderdeel van de Mauritslinie was de eindeloze rij wachttorens of redoutes. Aan de hand van oude kaarten zal John Mulder laten zien waar ze precies stonden. Tevens zal hij uitleg geven over de bouw van de torens. Alles draait om het strategisch gebruik van een door een rivier gedomineerd landschap in de verdediging tegen een machtige vijand. Wat is de historische betekenis daarvan geweest?
De avond is een initiatief van Stichting Monument en Landschap.

Locatie: Supplement, Van Randwijckweg 2, Beek
tijd: 20.00 uur
entree: gratis