Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Wijkwinkel Nijmegen-Oost
19 december 2012

Doorstart Wijkwinkel definitief

\"wijkwinkel\"Doorstart van de Wijkwinkel per 1 januari definitief

Gisteren, op 18 december, heeft het college van B & W met het besluit tot voortgezette financiering van de baan van onze vaste, betaalde medewerkster officieel de weg vrij gemaakt voor de doorstart van de Wijkwinkel en Rechtswinkel per 1 januari. Ook zijn er nu voldoende gelden bijeengebracht en toegezegd om grotendeels in de exploitatiekosten van 2013 te voorzien.

Wij hebben dit succes niet alleen bereikt, maar dankzij de steun van velen van binnen en ook buiten de wijk. Onze dank gaat vooral uit naar Eric Hendriks van de Wijkkrant en Wijkwebsite, onze adviseur vanaf het eerste begin, en naar alle goede gevers, groot en klein. Het NIM en de RIBW waren onze eerste grote steunpilaren en sponsors. Daarna volgden Woningbouwstichting De Gemeenschap, Standvast Wonen, toch nog de gemeente – zij het eenmalig - en het Inter-Lokaal met royale bijdragen. Tevens werden met succes diverse fondsenwervingsacties in de wijk gevoerd en werd door een projectvrijwilligster voor ons een website gebouwd: nu te vinden onder de naam www.swno.nl, maar in het nieuwe jaar vanwege de nieuwe toekomst ook onder de nieuwe naam: www.oosthart.nl.

Vanaf 3 januari zetten wij onze laagdrempelige dienstverlening op het vertrouwde adres Daalseweg 259a voort. U kunt op ons inloopspreekuur terecht met al uw vragen en vindt er een luisterend oor. Mochten wij het antwoord niet kunnen geven, dan verwijzen we u zo gericht mogelijk door. Wij werken daarbij nauw samen met de Rechtswinkel, die eigen spreekuren houdt in hetzelfde pand, en met gespecialiseerde vrijwilligers op de terreinen van belastingen en verzekeringen. Desgewenst kunt u ook een afspraak maken voor het speciale belastingspreekuur op de donderdagmiddag. Voorts vullen wij op uw verzoek formulieren in, schrijven wij brieven en gaan wij u vanaf het nieuwe jaar helpen met het doorzoeken van de Entree-website. Daarnaast kunt bij ons terecht voor folders van de overheid, voor de Wijkkrant en andere bladen, en voor promotiemateriaal van personen en instellingen in de wijk. U kunt ook uw eigen informatiemateriaal bij ons achterlaten of gebruik maken van onze beide etalages om uw doelstellingen en activiteiten breder onder de aandacht te brengen. De Wijkwinkel ligt aan een drukke doorgangsroute met veel passanten, midden in het winkelhart van Nijmegen-Oost.

Omdat wij vanaf 1 januari geen structurele subsidies meer ontvangen en zelf in onze exploitatiekosten moeten voorzien, gaan er wel enige dingen veranderen. Voor het belastingspreekuur en de diensten van andere gespecialiseerde adviseurs gaan wij voortaan kleine bijdragen vragen, afhankelijk van uw inkomen. U wordt daarover vooraf in de winkel en ook op onze website geïnformeerd. Ook willen wij onze ruimten buiten de openingstijden gaan verhuren voor spreekuren of vergaderingen en gaan wij voor het gebruik van onze etalages voor commerciële doeleinden huur vragen. Alle overige dienstverlening en ook de spreekuren van de Rechtswinkel blijven gratis, maar wij zullen u wel in de gelegenheid stellen om een vrijwillige bijdrage te geven in onze collectebus. Verder zijn wij voornemens om zo spoedig mogelijk te gaan beginnen met spreekuren in de ochtenden. Ook over de details daarvan zult u bijtijds worden geïnformeerd via Wijkkrant, Wijkwebsite en onze eigen website.

De verruiming van onze openingstijden houdt ook verband met onze toekomst op langere termijn. Recent heeft de gemeenteraad besloten tot de oprichting per 1 januari 2014 van stip’s, laagdrempelige steun- en informatiepunten in elke wijk. De bedoeling is dat de Wijkwinkel het “stip” gaat worden in Nijmegen-Oost, mogelijk samen met andere locaties in de wijk. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. De gemeente heeft het Inter-Lokaal daarmee belast. Mogelijk gaat er in het komende jaar in de Wijkwinkel nog meer veranderen, maar ook daarover zult u bijtijds worden geïnformeerd.

Het jaar 2013 wordt hoe dan ook een overgangsperiode, een tijd met veel dynamiek en verandering. In de wijk bruist het al van initiatieven om de gemeenschapszin en onderlinge solidariteit en steun in deze tijd van bezuinigingen en verschraling te vergroten. Ook de Wijkwinkel is daarbij nauw betrokken. Wijkbewoners met een creatieve geest of ideëen, die met ons willen meedenken en de nieuwe toekomst mee willen helpen vorm geven, zijn van harte welkom. Mocht u daarin een uitdaging zien en ons met raad en daad willen bijstaan, meldt u zich dan bij ons aan.

Mede namens bestuur en medewerkers wens ik alvast fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. Hopelijk tot ziens in de Wijkwinkel.

           Anneke Driessen

Contactgegevens van de Stichting Wijkwinkel Nijmegen-Oost

           Adres: Daalseweg 259 a, 6521 GK Nijmegen

T. 024 – 322 83 12

E. wijkwinkel.oost@12move.nl

W.www.swno.nl, wordt: www.oosthart.nl

Inloopspreekuur: `s middags op elke werkdag van 13.30 tot 17.00 uur

Bankrelatie: ING, gironummer 51 61 509

W.www.swno.nl, wordt: www.oosthart.nl

inloopspreekuur: `s middags op elke werkdag van 13.30 tot 17.00 uur