Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

24 augustus 2007

Open Monumentendag Nijmegen 2007


zaterdag 8 &  zondag 9 september

De Open Monumentendag 2007 heeft als thema monumenten van de 20e eeuw. In Nijmegen is daarnaast speciale aandacht voor de beschermde stadsbeelden, gebouwd in de 20e eeuw. Zes gebieden zijn ondertussen als beschermd stadsbeeld aangewezen: de 19e eeuwse schil, Spoorbuurt, Bomenbuurt, Willemskwartier, Waterkwartier, Wolfkskuil. De stadsbeelden Indische buurt, Heseveld, Centrum Wederopbouw zijn in voorbereiding.

Wandel- en fietsroutes
Er zijn 8 wandel - en fietsroutes door Nijmeegse stadsbeelden uitgegeven, te verkrijgen bij diverse boekhandels en informatiepunten. De routes gaan door: Centrum, Bottendaal, Altrade, Indische Buurt, Hengstdal (Spoorbuurt, Bomenbuurt en Limos), Heseveld, Nijmegen Oud-West en van fietsbrug naar Waalbrug. Wie alle 8 routes koopt, krijgt een speciaal bewaardoosje gemaakt door cliënten van RIBW Art-tics. De routes worden op zondag begeleid gelopen/ gefietst.

Tentoonstelling Architectuurcentrum Nijmegen
In het Architectuurcentrum Nijmegen (Ridderstraat 27) is van 6 september tot 14 oktober een tentoonstelling te zien over Nijmeegse stadsbeelden. De
Wandelroutes en de tentoonstelling worden op woensdag 5 september om 16.30 uur  gepresenteerd in het Architectuurcentrum.

Fietsroute Oscar Leeuw Nijmegen-Ubbergen
Samen met het comité Ubbergen is een fietsroute gemaakt langs bouwwerken in Nijmegen en Ubbergen van Oscar Leeuw, bij uitstek architect van de 20e eeuw. De route is in Nijmegen en Ubbergen (gratis) verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Nieuwe open monumenten!
Vrijmetselaarsloge, Royal Haskoning, Pauluskerk, Centrum Beeldende Kunst (voormalige Gemeentelijk Kredietbank Mariënburg, Voormalige Daniëlskerk (Maria Ten Hemelopnemingkerk), Boskapel.

Een greep uit het activiteitenaanbod
· Maak een architectuurwandeling met het Gilde, za en zo 14u, start het archief, Mariënburg 27
· Bezoek de tuin van villa Salatiga met het IVN, za en zo 14u, 15u, 16u, Sterreschansweg 77
· Maak bij het archief een foto (verkleed) in oud-Nijmeegs straatbeeld, za vanaf 12.00, Mariënburg 27
· Voor de kleintjes: bezoek het Natuurmuseum, za vanaf 13.00, Gerard Noodststraat 121
· Maak op zondag een wandeling door Nijmeegse Stadsbeelden onder begeleiding van studenten Kunstgeschiedenis13.30 en 15.30
-  Bottendaal, start Titus Brandsma Gedachteniskerk
-  Altrade, start bij de vm. Vrijmetselaarsloge, Waldeck Pyrmontsingel 77
-  Indische buurt, start hoek Javastraat/Archipelstraat
-  Hengstdal, start Joodse Begraafplaats, Postweg
-  Heselveld, start bij de vm. kerk aan de Danïelsweg
-  Waalkade, start Hezelpoort
-  Oosterhoutse dijk Lent, start Dorpsschuur Lent
· Maak op zondag een fietsroute door Willemskwartier en Wolfskuil, 13.30 en 15.30, start kerk Groenestraat

En...ook dit jaar zijn weer heel veel monumenten geopend (51!) en zijn veel activiteiten georganiseerd. De open monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumentendag vlag. De toegang is zoals altijd gratis!

Kijk voor het complete activiteitenoverzicht op www.nijmegen.nl