Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

21 maart 2008

Pas op de plaats voor beschermd wonen Sloetstraat

De raad heeft uitgebreid gesproken over de mogelijkheden van beschermd wonen aan de Sloetstraat/Nijhoffstraat. De afgelopen weken zijn de buurtbewoners in opstand gekomen tegen de plannen van het RIBW om nieuwe verslaafde/psychiatrische patiënten op te nemen in hun straat. Ze vrezen overlast in de buurt. Dit gevoel werd door verschillende fracties erkend tijdens de Besluitronde op 27 februari. Daarnaast was er veel kritiek op de manier waarop het RIBW met de bewoners heeft gecommuniceerd over de woonvoorziening. Na felle discussies en twee schorsingen drong de meerderheid van de raad, via twee moties van de PvdA, er bij wethouder van Hooft op aan om verder in gesprek te gaan met de RIBW. Doel van dit gesprek is dat de RIBW bij een verdere ontwikkeling van de woonvoorziening aan de Sloetstraat/Nijhoffstraat een pas op de plaats dient te maken; dus geen nieuwe groepen psychiatrische verslaafden op deze plek. Daarnaast wil de raad dat het college van B&W voortaan de regie oppakt bij het realiseren van woonvoorzieningen voor dak-en thuislozen. De raad wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de gehele stand van zaken over de zorg van dak-en thuislozen.

Klik hier om de bespreking terug te zien.