Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Stadsbomen als cultureel erfgoed

Voor de stad Nijmegen willen wij duurzame stadsplannen ontwikkelen om monumentale bomenlanen in straten en door stadsparken tot 'Cultureel Groen Erfgoed' te maken.

De stad Nijmegen heeft mooie negentiende-eeuwse wijken die rijkelijk zijn voorzien van rijen bomen die van oorsprong ook daarin thuishoren. Enkele voorbeelden zijn de Oude Groenewoudseweg in Nijmegen-Oost, de Sint Annastraat, Groesbeekseweg en de Oanjesingel; die behoren o.a. tot de negentiende-eeuwse schil waar bomenlanen een belangrijke rol zullen spelen. Met name de Sint Annastraat is toe aan vernieuwing van deze bomenlaan. Deze indebomen kwijnen nu jarenlang langzaam weg. Herstel van deze bomenlanen in de openbare ruimte is dan ook zeker noodzakelijk doordat fijnstof van autoverkeer makkelijk opgevangen kan worden.

Bomenlanen in de openbare ruimte geven bovendien verkoeling en beschutting voor mensen en voor tal van vogels en insectensoorten. Daarom is binnen ons planvoorstel om ook hier en daar nestkasten voor vogels te plaatsen. In de bloesem van lindebomen zoemt het nog van diverse bijensoorten. Laten wij dit in vredesnaam als een sprankje hoop behouden om vandaaruit opnieuw te beginnen met het bevorderen van biodiversiteit.

Met ons stedelijke natuurplan wordt de biodiversiteit bevorderd en krijgen biodiversiteit een nieuwe kans en een nieuwe lente. Dit is de renaissance van wat eens en nog niet zolang geleden heeft bestaan. Ook streven wij naar duurzame oplossingen zodat giftige landbouwbestrijdingsmiddelen, die nu nog volop in tuincentra zoals Intratuin te koop zijn, uit de schappen te krijgen zijn. Door middel van een natuurlijke duurzame kringloop kunnen dieren, zoals diverse vogel- en insectensoorten, ons stedelijk groen in de openbare ruimte verduurzamen en beheren. Ook kunnen de mensen zich weer thuisvoelen in wat eens bestond.

Ons plan is er ook op gericht dat de mensen gaan nadenken over minder autogebruik en door minder aanleg van parkeerruimten en asfaltwegen. Hoe meer wegen, hoe meer auto's en dus minder biodiversiteit. Die weg moeten wij natuurlijk niet op! Wij willen binnenkort ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed informeren om in de stad Nijmegen alle monumentale bomen onder het 'Cultureel Groen Erfgoed te brengen.