Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

De wijkkrant
8 februari 2019

Vrijwilliger worden als 'auto-maatje'?

Sterker sociaal werk gaat samenwerking aan met ANWB

De vrijwillige vervoersdienst van Sterker sociaal werk (voorheen SWON) gaat vanaf 14 februari verder onder de vlag van ANWB AutoMaatje. Dit is een landelijk concept van de ANWB. Mensen die niet meer zo mobiel zijn (vanwege hun leeftijd of door een lichamelijke beperking) worden door vrijwilligers gebracht en gehaald, bijvoorbeeld naar de kapper, huisarts of om op bezoek te kunnen bij een vriend of vriendin. Hiermee wordt voorkomen dat zij door hun beperking in een sociaal isolement terechtkomen. Sterker biedt deze dienst  al sinds jaar en dag, maar gaat dit dus nu doen onder de naam AutoMaatje.

Veel voordelen

Susan Dijkstra, coördinator Vervoersdienst bij Sterker: “Door deze samenwerking kunnen we gebruik maken van de communicatiekanalen, middelen en de bekende naam van de ANWB. Daardoor hoeven onze medewerkers zich minder met organisatorische randzaken te bemoeien en kunnen zij zich nog beter richten op het contact met de cliënten en vrijwilligers en op het matchen. Dat is zowel voor de cliënt als voor de vrijwillige chauffeurs dus een goede ontwikkeling.”

Groot maatschappelijk probleem

Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld. Voor een groot deel doordat ze vanwege leeftijd of gezondheid meer beperkt worden in hun mogelijkheden om naar buiten te gaan. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is moeilijk. Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. 

Hoe werkt het, vanaf 14 februari?

Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Nijmegen, belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB AutoMaatje Nijmegen. Voor Nijmegen gaat deze service in op 14 februari. De medewerker van Sterker koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen in de buurt en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend.

Vrijwilliger of deelnemer worden?

Inwoners van Nijmegen-Oost die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje kunnen contact opnemen met Sterker sociaal werk, via tel. 024 - 365 01 89 of ouderenwerk@sterker.nl