Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

El Mundo, wereldmuziekkoor
9 februari 2019

Wereldmuziekkoor/-orkest zoekt muzikanten

WereldmuziekkoorEl Mundo wil een rijkere uitstraling bieden tijdens zijn optredens.
Om ons muzikalepalet te verruimen zijn we daarom op zoek naar orkestleden die het koor kunnenbegeleiden bij grotere concerten. We denken dan aan strijkers, blazers enpercussionisten. De repetities worden begeleid door onze dirigent Willem vanden Heuvel. We bieden je een solide organisatie in de vorm van een verenigingen de mogelijkheid om met divers en uitdagend repertoire op te treden.
Bij voldoende animobeginnen de repetities hiervoor op woensdag 3 april 2019 van 18.00 tot 20.00uur in de Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat 79 te Nijmegen. In eersteinstantie eens in de twee weken en wanneer het orkest voltallig is vanaf hetnieuwe seizoen (eind augustus/begin september) wekelijks.
Belangstellendenkunnen contact met ons opnemen via de mail of telefonisch:
secretariaat@wmk-elmundo.nl of 06 19 15 16 50.
www.wmk-elmundo.nl/elmundo