Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor en door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Dat doen we door advies te geven over duurzame maatregelen en zelf betaalbare groene energie op te wekken. Woningcorporaties en gemeente steunen Duurzaam Hengstdal. Wij zijn geen commerciële partij, maar geven u (en elkaar) advies over wat u zelf kunt doen om bijvoorbeeld energie te besparen of op te wekken. Wil je meer weten, jouw kennis delen of gewoon aan de slag, mail duurzaamhengstdal@gmail.com.

Elzenstraat 4, Nijmegen
duurzaamhengstdal.nl

SAMEN PRATEN OVER AARDGASVRIJ HENGSTDAL

14 DECEMBER 2017, 19:30-22.00u.

LOKATIE
MONTESSORI COLLEGE
DE BEUK, KWAKKENBERGWEG 27
6523 MJ NIJMEGEN

Nederland gaat langzaam maar zeker afscheidnemen van aardgas. Niemand weet precies hoe dit moet. 

Zoals tijdens de bijeenkomst van Duurzaam Hengstdal op 19 september is toegezegd zijn op 14 december aanstaande de gemeente, de woningcorporaties Standvast Wonen en De Gemeenschap en de netbeheerder Liander aanwezig om met u van gedachte te wisselen over de wijze waarop we gezamenlijk het proces naar een aardgasloze wijk in gaan zetten. Belangrijk is om vooraf een goed beeld te hebben over wat we van elkaar kunnen verwachten in dit proces. We zijn ons bewust dat dit onderwerp veel vragen oproept. Aangezien in dit stadium nog niet alle vragen beantwoord kunnen worden is het wel belangrijk om te inventariseren wat er bij u leeft en dat u weet wat er bij de gemeente en de woningcorporaties leeft. Dit wordt dan vervolgens als uitgangspunt voor het verdere proces gebruikt. Daarnaast maken we gebruik van inzichten en aanbevelingen uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht en de “roadmap” die zij ontwikkelden. 

Naast informatie en discussie gaan we m.b.v. het kaartspel: “Route naar een aardgasvrije wijk” uitzoeken wat de consequenties zijn van het einde van het aardgastijdperk. Wie heeft welke rol? Wie is wanneer aan zet? Wat kan je van je verschillende partijen verwachten. Welke keuzemogelijkheden zijn er en wie maken die keuzes en op basis waarvan?

DOEL 14 DECEMBER

Alle spelers in het proces naar ‘aardgasvrij’ zijn op de hoogte van elkaars wensen, rollen en verantwoordelijkheden en gaan die op elkaar afstemmen.

VOORLOPDIG PROGRAMMA 14 DECEMBER
19.30 TOT 22.00 u.

  • Stand van zaken Duurzaam Hengstdal (Rapport Universiteit Utrecht, CV-tuning, LED-koffer, Appeltaartsessies, Collectiefzonnedak, Starters4communities, e.d.)
  • Hengstdal aardgasvrij; Waar staan we?
  • De bewoners aan het woord: vragen, wensen, eisen, twijfels etc. van bewoners op het idee van een aardgasvrije wijk
  • Pauze
  • Het kaartspel ‘Route naar een aardgasvrije wijk’
  • Nabespreking en afsluiting


Wij vinden het prettig een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers. U kunt zich opgeven via duurzaamhengstdal@gmail.com (niet verplicht)

Namens Duurzaam Hengstdal en de deelnemende partners wordt u van harte uitgenodigd om uw stem te laten horen.

       

Laatste berichten
plaats bericht

Hengstdal

Peter Daanen (Duurzaam Hengstdal) 15 december 2017

Hengstdal aardgasvrij. Waarom Hengstdal? Onlangs sloot Wethouder Tiemens (Financiën,Duurzaamheid en Mobiliteit) een landelijk convenant waarmee de wijk Hengstdal werd aangewezen als eerste aardgasloze wijk in Nijmegen. De reden voor afkoppeling van het aardgasnet is voor de hand liggend. Het Nederlandse aardgas raakt op, Groningen verzakt en de CO2 uitstoot dient verminderd te...

Lees verder
Hengstdal zonder aardgas

Hengstdal zonder aardgas

Lucas Buur (Duurzaam Hengstdal) 15 december 2017

Gisteravond, 14 december 2017, was de tweede door Duurzaam Hengstdal georganiseerde bijeenkomst over de duurzame toekomst van Hengstdal. Er was slechts één thema, maar dat is dan ook groot genoeg om je...

Lees verder
Enquête duurzaam Hengstdal

Enquête duurzaam Hengstdal

Wim van der Wiel (Duurzaam Hengstdal) 14 december 2017

Beste wijkbewoner van Hengstdal, Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u ons wilt helpen door 5 minuten de tijd te nemen voor het invullen van deze enquête . De resultaten uit deze enquête ...

Lees verder
Houtstook, houtrook

Houtstook, houtrook

Lucas Buur (Duurzaam Hengstdal) 13 december 2017

Het is een lastig onderwerp, houtstook. Een open haard of houtkachel, maar ook vuurkorf en de barbecue worden geassocieerd met sfeer, gezelligheid, avontuur en geven een terug-naar-de-natuur gevoel. Als je...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Duurzaam Hengstdal »