Alternatieven voor aardgas


Wat zijn de alternatieven voor aardgas in Hengstdal?

In grote lijnen zijn dit de alternatieven:

- Warmtenet: Er komt in de wijk een warmtenet, ook bekend als stadsverwarming. In iedere straat komen leidingen met warm water en in elke woning komt een warmtewisselaar, waar verwarming en warm water op aangesloten kunnen worden. Het warme water wordt centraal opgewekt, bijvoorbeeld door afvalwarmte van de industrie, het stoken van biomassa of geothermie (aardwarmte).

- All electric: De verwarming van huizen vindt plaats met elektrische warmtepompen of andere elektrische verwarmingssystemen (per woning of per blok/straat). Deze optie noemt men vaak all electric. Zonnepanelen op je dak kunnen daarbij helpen de extra benodigde elektrische energie op te wekken. Warmtepompen bestaan er in verschillende uitvoeringen, waarbij de energie uit de lucht, uit de grond, of uit het grondwater wordt gehaald.

- Hybride: Een combinatie is ook mogelijk (hybride), bijvoorbeeld een warmtenet voor een blok woningen, waarbij de warmte komt van een gezamenlijke, grote, elektrische warmtepomp.

- Inductie: Om te koken is een elektrische inductiekookplaat een goede optie.

Al deze mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen en dienen daarom goed afgewogen te worden. De Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij is in overleg met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de op komst zijnde transitie. In dat overleg zullen binnenkort de verschillende alternatieven onder de loep genomen worden met als doel de bewoners zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de toekomstige alternatieven die daadwerkelijk in de wijk toepasbaar zijn.
Ook is er het voornemen binnen afzienbare tijd een informatie-avond te houden over de verschillende mogelijke alternatieven.

Wil je hiervan op de hoogte worden gebracht? Meld je dan aan via hengstdalaardgasvrij@gmail

Meer weten over wonen zonder aardgas? Kijk dan eens op de website van Milieucentraal

Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij