Natuurlijk Geluid


Groenewoud wordt omgeven door sportverenigingen en universiteit met midden in de wijk de NSG. Op al deze tereinen wordt met regelmaat evenementen georganiseerd. Dat is super leuk, zeker als in afstemming met de bewoners wordt georganiseerd. Platform Groenewoud is sinds 2010 actief op het gebied van geluidsregulatie in en rond de wijk Groenewoud. Samen met gemeente Nijmegen wordt gewerkt aan bewustwording en vermindering van geluidsoverlast veroorzaakt door de vele verenigingen en accommodaties (inrichtingen) die in of rond onze wijk hun activiteiten organiseren.