Bereikbaarheid verbeteren


Nijmegen-Oost ligt tussen belangrijke economische kerngebieden van de stad, zoals de binnenstad, Heijendaal en de Sint Maartenskliniek. Dit zorgt dagelijks voor veel verkeer, niet alleen vanuit, maar ook dóór Nijmegen-Oost. Dit staat op gespannen voet met de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het gebied, vooral langs routes zoals de Berg en Dalseweg, de Daalsewegde Meester Franckenstraat, de Heyendaalseweg en de Groesbeekseweg.

De gemeente wil de bereikbaarheid van Nijmegen-Oost verbeteren met behoud van de leefbaarheid. Daarom willen ze graag met inwoners verkeersvragen bespreken zoals:

  • Wat is uw beleving van de huidige kwaliteit van Nijmegen-Oost?
  • Wat zou u in de toekomst graag anders zien?
  • Hoe kunnen we de vertraging tijdens de spits verminderen?
  • Is Nijmegen-Oost toe aan een verdere impuls voor het fietsgebruik?