Klankbord NSG


De NSG zorgt voor veel levendigheid in Groenewoud. In het verleden is er met bewoners overleg geweest met de NSG over de verbouwing. Samen met politie en gemeente is ook besproken hoe de overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan verkeersdrukte (fiets, auto), zwerfaval en geluidsoverlast.

Samen met NSG wordt nu gekeken hoe NSG en Groenewoud elkaar kunnen versterken. Zo kunnen leerlingen van de NSG projecten doen in de wijk waar iedereen wat aan heeft, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid, zonne-energie, duurzaamheid, etc. Ook zouden ruimten van de NSG best graag door bewoners van Groenewoud gebruikt willen worden en zouden leerlingen best beter gebruik willen maken van het speelpark of andere openbare ruimte.

Volg de NSG discussies en onderwerpen ook op nextdoor.nl, klik hier.


Verslagen NSG Klankbordgroep (klik op datum):