Verkeersveiligheid


Een grote school in de wijk betekent veel verkeer door onze wijk Groenewoud. De grote aantallen fietsers en auto's van leerlingen en medewerkers van de NSG betekenen het een en ander voor de verkeersveiligheid. De NSG is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor veilige verkeerssituatie voor haar leerlingen.

Acties:

- Gele strepen langs trottoir geven plekken aan waar niet mag worden geparkeerd en gestopt

- NSG en Klankbord zijn in gesprek met gemeente om verkeersveiligheid te vergroten. Bv een 'auto te gast' straat, parkeerverboden en snelheidsremmende maatregelen. Medio oktober 2017 wordt een eerste verkeersadvies verwacht.