Samenwerking NSG


De NSG heeft een grote invloed op onze wijk Groenewoud. Het is niet alleen een groot beeld bepalend gebouw, maar ook de leerlingen en de staf zorgen voor veel levendigheid in de buurt. Natuurlijk brengt zo'n grote school ook problemen met zich mee op gebied van bijvoorbeeld zwerfafval en verkeersveiligheid. Maar de school biedt de wijk ook kansen!

Met school maar ook als bewoners onderling blijven we met elkaar in gesprek om er samen iets nóg mooiers van te maken. Want een goede relatie met de bewoners in Groenewoud betekent veel voor de school. Maar de school kan ook veel betekenen voor onze wijk, bijvoorbeeld door het delen van voorzieningen.