Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Hengstdal aardgasvrij dichterbij; en wat dan?Beste medebewoner van Hengstdal,

Wij nodigen u hartelijk uit voor een informatie- en meedenkavond op woensdag 30 januari. U weet ongetwijfeld dat Hengstdal (en de rest van Nederland) in de toekomst van het aardgas af gaat. Dat betekent verandering voor u en uw woning. U bent dus belangrijk in dit ingewikkelde proces. Daarom horen we graag wat uw vragen, zorgen en meningen zijn. Ook willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Daarnaast komen er deze avond twee mogelijke alternatieven ter sprake om het aardgas te vervangen. Denk mee, praat mee en vraag; want stel je voor het is 2030 en we hebben niks verzonnen.

Wanneer:  wo 30 januari 2019
Start:  20.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur)
Locatie:  Montessori College, Kwakkenbergweg 27 

Opzet van de avond

  • Inloop met koffie en opschrijven van de vragen waarmee u binnenkomt.
  • Inleiding: waar zitten we nu in het veranderingsproces en hoe zijn we hier gekomen.
  • Twee mogelijke alternatieven voor het aardgas in Hengstdal.
  • Eerste resultaten van enquête aardgasvrij Hengstdal. U kunt deze nog invullen (zie onderaan de brief).
  • Vragen stellen aan een panel; thema’s zijn o.a.: financiën en subsidies, duurzaamheid, ‘wat moet ik aan mijn huis doen?, samen of ieder voor zich?, welk tijdspad? technische vragen over systemen, etc. In het panel zitten technisch deskundigen en vertegenwoordigers van gemeente en woningcorporaties.
  • Samenvatten van meningen en vragen waar Duurzaam Hengstdal mee verder kan gaan in het overleg met de gemeente, netbeheerder en de woningcorporaties.
  • Specifieke thema’s zoals de mogelijkheid van aardwarmte in Hengstdal.


Meld u aan via duurzaamhengstdal@gmail.com. Of bel 06 - 53 64 28 80


Meer informatie
Als u al van te voren nadenkt over de vragen die u heeft, draagt dat bij aan een geslaagde avond. Informatie om de gedachten op gang te krijgen, vindt u op de homepage van www.duurzaamhengstdal.nl.
Hier kunt ook nog de enquête invullen waarmee we peilen wat u belangrijk vindt. Graag uw mening!

Duurzaam Hengstdal komt binnenkort met een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op de op de homepage van Duurzaam Hengstdal (ook handig als u niet aanwezig kunt zijn op 30 januari).

We zien en horen u graag op woensdag 30 januari om 20.00 uur in het Montessori College, Kwakkenbergweg 27. De koffie staat klaar.