Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Wijkconferentie 'oog voor elkaar in Oost'Op donderdag 14 maart   werd de wijkconferentie  ‘Oog voor elkaar in Oost ‘ in de Ark van Oost gehouden, georganiseerd voor en door buurtbewoners.

Doel van de bijeenkomst was dat bij buurtbewoners bewustwording is van eenzaamheid, het taboe daarover bespreekbaar maken en samen dit aanpakken.

Voor deze bijeenkomst hadden zich 70 buurtgenoten aangemeld. Uit een rondvraag van de dagvoorzitter Melanie Reekes bleek dat er behalve buurtgenoten ook professionals en afgevaardigden van politieke partijen aanwezig waren.

Geïnterviewd werden de wijkmanager van Nijmegen-Oost, Ewart van der Putten en Mieke Heessels, onderzoeker en docent aan de HAN ( Eenzaamheid, zingeving en ervaringsdeskundigheid).

Volgens de wijkmanager is het een uitdaging om aandacht te geven aan eenzaamheid, want spelen er daarbij ook andere zorgen? Het zou een ‘gezicht’ moeten hebben. Zeggen dat je eenzaam bent, maar geen contact hebben. Dit speelt niet alleen bij ouderen maar ook bijvoorbeeld bij mensen met autisme.

Wijkmanager Ewart Van der Putten geeft aan dat er subsidies voor wijkactiviteiten aan bewonersgroepen en bewonersorganisaties aangevraagd kunnen worden bij de gemeente. Doel van de activiteit is bevordering van de saamhorigheid in de straat, buurt of wijk.

Mieke Heessels geeft aan dat eenzaamheid niet gebonden is aan ouderdom, meer dan 40 % van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam.  Echter ook kinderen kunnen er last van hebben. Volgens Mieke is het een vorm van zingeving om kinderen te leren om te gaan als iemand het ‘lastig en moeilijk’ heeft.

Ter ondersteuning voor een betekenisvolle aanpak van eenzaamheid is er een werkboek: ‘eenzaam ben je niet alleen’  ( www.movisie.nl/publicatie/eenzaam-ben-je-niet-alleen) voor bewoners en professionals. In het werkboek staat een beschrijving van een werkwijze voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. Er staat ook een spel in dat in de wijk  gebruikt kan worden.

Mieke verteld over indeling en vormen van eenzaamheid en dat bijvoorbeeld de emotionele eenzaamheid niet zo maar is op te lossen. Het gaat dan niet zo om de interventies maar meer dat iemand zich aangesproken voelt waar dat nodig is, dan zijn kleine stapjes nodig.

In de gemeente Heumen heeft de HAN een onderzoek verricht naar eenzaamheid en daaruit bleek dat Heumenaren behoefte hebben aan betekenisvol contact.

Wat is betekenisvol contact?

Betekenisvol   contact gaat over echte belangstelling hebben in elkaar. Elkaar de vraag stellen: ‘hoe gaat het met je?” en je begrepen voelen. het gaat ook over iets voor een ander betekenen.

Om dit voor elkaar te krijgen is er een speciaal spel ontwikkeld: Kletsborden, een bordspel over sociaal contact. In dit spel draait het om echt contact te maken: je neemt de tijd voor elkaar, je stelt vragen en je bekijkt het leven eens door de ogen van een ander: samen op ontdekkingsreis.

Melanie bespreekt initiatieven vanuit de wijk, zoals in Nijmegen-Oost waar in de Stip iedere laatste woensdag van de maand tussen 12:00-13:00 een gratis bordje soep aan iedere buurtbewoner wordt aangeboden in het kader van elkaar ontmoeten.

Een ander voorbeeld van een initiatief waarbij ze zelf betrokken is, is de wijkplaats BUUR ( www.wijkplaatsbuur.nl).

Buur is de gastvrije huiskamer van de wijk Brakkenstein voor bewoners, professional en ondernemer: ‘Een plek waar je lekker kunt eten, samen leuke dingen doen, flexwerken en/ of vergaderen, je zorgvragen kunt stellen bij de Stip en Sociaal Wijkteam, of jezelf kunt ontplooien in een van de leerwerk-, dagbesteding os stageplekken’.

Het is het resultaat van een samenwerking waarbij voorop stond dat het een plek moest zijn in beheer van de wijk, bedacht en gerealiseerd door en voor de wijk.

Hierna werd een rondje gehouden onder de aanwezigen die zich inzetten voor verbinding vanuit de rol van bewoner en / of professional.  Zo vertelde maatschappelijk werker Erik dat hij tijdens een etentje,  in gesprek raakte met de eigenaar van het restaurant over het opstarten van een eetgroep voor buurtbewoners. Dit initiatief is gerealiseerd.

Na de pauze werd in de diverse workshops het onderwerp eenzaamheid verder besproken.

Er waren levende discussies waarin de deelnemers  vertelden wat hen heeft geholpen vanuit de behoefte tot contact of vanuit een existentiële eenzaamheid. 

Ook werden in de discussiegroepen bestaande initiatieven in beeld gebracht en zijn er veel ideeën voor nieuwe in de wijk die worden uitgewerkt in de vervolgbijeenkomst en hopelijk snel tot concrete acties leiden. Veelzijdige ideeën waarin de ontmoeting centraal staat, van een ontmoeting van eenzijdig contact van koffie serveren tot mensen voor een gesprek uitnodigen.

Plenair werd dit teruggekoppeld en ter afsluiting was er een gezellige borrel.

Wat vond ik van de bijeenkomst?

Een compliment voor de organisatie. Het was perfect geregeld. Een vriendelijke ontvangst van een medewerker die bij de voordeur  stond en je de weg wees. Op de plaats van bestemming op de bovenste verdieping bij de entree van de zaal  koffie en gebak met een vriendelijk  praatje. Een goed begin van deze bijeenkomst, vooral voor de bezoeker die moeite heeft om letterlijk over de drempel te stappen.

Een mix van buurtbewoners, professionals en afgevaardigden van politieke partijen die allen de diversiteit van vormen van eenzaamheid onderkennen. en wat misschien belangrijker is, wat kun je doen als buurtgenoot,  samen met andere buurtgenoten om wat meer voor elkaar te betekenen.

Een vervolgbijeenkomst is gepland op donderdag 11 april om 12:00.

Inmiddels hebben zich al 20 mensen aangemeld. U kunt zich nog aansluiten bij de vervolgbijeenkomst door een mail te sturen naar: piet.ziere@bindkracht10.nl    info: 06-36185907Deel dit bericht!

Reacties

Eric Hendriks
25 maart 2019

Goed verslag, Fred! Kan in de Wijkkrant!