Nijmegen-oost.nl

Inloggen of inschrijven

Stijgende energielasten. Wat is er aan te doen?Met  snel stijgende energielasten wil de overheid de mensen stimuleren hun verbruik te verminderen, door aanpassing van hun woning en/of verandering van hun gebruiksgedrag.


Maar kan dat wel?
Kunt u uw woning op korte termijn (verder) isoleren?
Woont u in een huurhuis en is uw woningeigenaar (nog) niet van plan dit uit te voeren?
Vragen waar iedereen mee worstelt.
Alsmede met de vraag: wat kost dat en verdien ik dat wel terug?


De ervaring leert dat er één ding is dat bijna iedereen nu al kan doen.
Iets dat relatief weinig kost en dat snel veel op kan leveren.
Het klinkt bijna als een TellSell-reclame en dus te mooi om waar te wezen, maar toch is het waar.


Het optimaal af (laten) stellen van uw CV-installatie levert bijna altijd directe besparing op, betekent daardoor verminderd gasgebruik op en dus kostenbesparing.
Besparingen van 10 – 40% zijn, afhankelijk van de situatie, haalbaar.

Hoe zit dat?
Bijna geen enkele CV-installatie is optimaal afgesteld.
Dat geldt ook voor nieuwe installaties, tenzij men de installateur daar uitdrukkelijk opdracht toe heeft gegeven, bij het aanleggen ervan .
De praktijk leert echter dat dit zelden het geval is. Installateurs bieden deze dienst meestal niet aan, omdat ze bang zijn te duur gevonden te worden.
Ook (nieuwe) CV-installaties in corporatiewoningen zijn vaak niet optimaal afgeregeld.
Waarom eigenlijk niet?
Dit is omdat de installateur daar extra tijd aan moet besteden, waardoor de installatiekosten stijgen. "Het huis wordt zo toch wel warm, dus de gebruiker zal niet klagen", denkt men en dat klopt doorgaans ook. Te meer omdat de gebruiker meestal niet door heeft dat er overbodig gas wordt verstookt, dat hij of zij zelf betaalt.
De besparing op de installatiekosten, betekent dus een jarenlange onnodige kostenverhoging voor de gebruiker.
De laatste heeft er dan ook baat bij deze maatregelen zo snel mogelijk alsnog te (laten) nemen.

Wat moet er gebeuren en waarom?
De geplaatste HR-ketels werken vaak niet echt als een HR- (= hoog rendement) ketel, dankzij de slechte afstelling.
De grote truc van een HR-ketel is namelijk, dat deze niet alleen alleen alle energie uit het aardgas omzet in warmte, maar ook nog warmte uit de waterdamp in de uitlaatgassen onttrekt.
Daardoor kan hij meer dan 100% van de gas energie benutten (HR-107 betekent 107%).
Dat kan echter alleen maar als het water, dat door de buizen vanaf de radiators terugstroomt naar de ketel, is afgekoeld tot minder dan 55°C.
Alleen dan condenseert namelijk de hete waterdamp en wordt de warmte die er in zit overgedragen op het retour water.
In feite wordt het retour water dan door de hete waterdamp voor verwarmt.
Die gecondenseerde waterdamp wordt hierdoor weer (een kleine hoeveelheid) water.
Dat is de reden dat moderne ketels vaak voorzien zijn van een afvoerbuisje (vaak met zo’n trechtertje onder de ketel). Een kubieke meter aardgas kan tot 1,5 liter condenswater opleveren. 

Door dit systeem kan er wel 10-20% minder gas verbruikt worden dan bij de vroegere ketels, tenminste als het retour water voldoende is afgekoeld(dus tot 55°C of minder).

Hoe is dit te realiseren?
Ten eerste, laat de ketel niet branden op een hogere temperatuur dan per se nodig is. Vaak staan ketels bij oplevering ingesteld op 60 – 80°C.
Dat is de temperatuur van het water dat door de ketel naar uw radiatoren wordt gepompt. “Met die temperatuur is het lekker snel warm”, is de redenatie.
Door deze temperatuur wat lager in te stellen, bijvoorbeeld van 75°naar 60° hoeft ter veel minder warmte geproduceerd te worden (wat dus minder gasgebruik betekent) en zal de retour temperatuur beslist onder de gewenste 55° C uitkomen.
Dit terug regelen is vaak eenvoudig te doen via de knoppen op de ketel. Per merk/model gaat dat anders, maar het staat in de handleiding van de ketel vermeld. Hebt u deze niet (meer), dan is hij beslist op het internet te vinden.
Verlaging van de keteltemperatuur heeft doorgaans geen nadelige gevolgen.
Hooguit kan het, bij heel koud weer, iets langer duren voordat uw huis ‘s morgens op de gewenste temperatuur is. Dit kan vermeden worden door periodiek de nachttemperatuur iets te verhogen, of de ketel wat eerder in te (laten) schakelen.

Verder is het voor de beste warmteafgifte van de radiatoren van belang, de waterstroomsnelheid door de radiatoren te optimaliseren.
Het bespaart niet alleen energie, maar verhoogt ook nog eens het wooncomfort.
Dit is een wat ingewikkelder klusje, maar een beetje handige hobbyist kan het, met behulp van enkele eenvoudige hulpmiddelen en wat geduld, in een middagje voor elkaar boksen.
Handleidingen hiervoor zijn op het internet te vinden. Google maar op: CV-tuning, of CV-optimalisatie.
In sommige gevallen moeten er bij de radiatoren afsluiters vervangen worden of voetafsluiters geplaatst worden. Dat geldt voornamelijk bij oudere CV-installaties.

Voor degenen die dit zelf niet aandurven, zijn er gespecialiseerde bedrijven, die deze klus, inclusief het terug regelen van uw keteltemperatuur, kunnen uitvoeren.
De kosten hiervoor zijn doorgaans afhankelijk van het aantal radiatoren.  
Vindt u het allemaal ingewikkeld en weet u niet waar te  beginnen? Bewonersinitiatief Duurzaam Hengstdal kan en wil u er bij helpen.Mail voor informatie hierover naar: duurzaamhengstdal@gmail.com

De kosten van deze aanpassingen zijn eenmalig en verdienen zich doorgaans binnen twee à drie stookseizoenen terug, om daarna blijvend voordeel te betekenen.
Met de stijgende energieprijzen is dit bij uitstek een mogelijkheid voor iedereen, om snel en met een beperkte investering de energierekening te lijf te gaan en daarbij meteen iets te doen voor het klimaat.